Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/1998/QÐ-TCTK về danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Số hiệu: 28/1998/QĐ-TCTK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Nguyễn Văn Tiến
Ngày ban hành: 24/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/1998/QÐ-TCTK

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 1998 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Pháp lệnh kế toán và thống kê công bố theo lệnh số 06/LCT- HÐNN ngày 20/05/1988 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.
Căn cứ nghị định số 23-CP ngày 23/03/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê.
Ðể phục vụ cho công tác phân loại.

QUYẾT ÐỊNH

Ðiều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này các bảng danh mục đơn vị hành chính sau đây:

1- Danh mục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2- Danh mục các thành phố, quận, thị xã, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3- Danh mục các phường, thị trấn, thị xã trực thuộc thành phố,quận, thị xã, huyện.

Ðiều 2: Quyết định này thay cho quyết định số 38-TCTK/FFCÐ ngày 12 tháng 4 năm 1994 và có hiêu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Khi có thay đổi của Nhà nước, Tổng cục Thống kê sẽ có thông báo mã số bổ sung.

Ðiều 3: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thi hành quyết định này.

Ðiều 4: Vụ trưởng Vụ Phương pháp Chế độ của Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện quyết định này.

 

 

K/T TỔNG CỤC TRƯỞNG TCTK
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/1998/QÐ-TCTK về danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.972

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158