Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 274-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 274-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 28/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 274-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nướcvề Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó thủ tướng Trần Đức Lương.

Điều 2.- Thành viên Ban Chỉ đạo gồmlãnh đạo các Bộ sau đây:

- Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản: Trưởngban.

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Phó ban.

- Thứ trưởng Bộ Tài chính, Uỷviên.

- Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Uỷ viên.

- Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Uỷ viên.

Điều 3.- Ban Chỉ đạo Nhà nước về chương trình đánh bắt hải sản xa bờ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và quyết định các vấn đề vượt quá thẩm quyền của các Bộ; chỉ đạo, kiểm tra việc phối hợp các ngành và địa phương trong tổ chức triển khai Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ.

Điều 4.- Bộ Thuỷ sản là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ.

Điều 5.- Các Bộ, ngành có thành viênBan Chỉ đạo (nêu tại Điều 2 Quyết định này) có trách nhiệm cử đúng thành phần tham gia Ban và gửi danh sách cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, Trưởng ban chỉ đạo,đồng thời gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6.- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởngcơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 274-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.175
DMCA.com Protection Status