Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 261/QĐ-BYT năm 2007 về giao cho Tổng giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam và Giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ ký quyết định cử hoặc cho phép công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc quyền quản lý ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 261/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 24/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 261/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHO TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾVIỆT NAM VÀ GIÁM ĐỐC CÁC DOANH NGHIỆP ĐỘC LẬP TRỰC THUỘC BỘ KÝ QUYẾT ĐỊNH CỬ HOẶC CHO PHÉP CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ RA NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/03/2000 của Chính phủ về xuất cảnh và nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộvà Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam và Giám đốc doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ Y tế quyết định cử hoặc cho phép công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc quyền quản lý ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan khảo sát và giải quyết việc riêng.

Việc ra nước ngoài của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Tổng công ty Dược Việt Nam và Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, Giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam và Giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước pháp luậtvà Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quản lý nhân sự và quản lý hộ chiếu của công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc quyền quản lý ra nước ngoài.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 2916/QĐ-BYT ngày 14/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam và Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam ký văn bản cho phép công nhân, viên chức ra nước ngoài công tác, tham quan, học tập và giải quyết việc riêng.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam, Giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 261/QĐ-BYT năm 2007 về giao cho Tổng giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt Nam và Giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ ký quyết định cử hoặc cho phép công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc quyền quản lý ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.509
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150