Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 243/1998/QĐ-TTG về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần I) và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 243/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 18/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 243/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 243/1998/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1998 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (LẦN 1) VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 06 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 14/1998/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này ''Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (lần 1), khoá VIII về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 1999 và Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 10 tháng 11 năm 1998 của Bộ Chính trị về một số vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn".

(Chương trình cụ thể kèm theo).

Điều 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ cần khẩn trương triển khai các công việc đã được phân công, tập trung cụ thể hóa chương trình hành động của ngành mình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chỉ đạo thực hiện đến tận cơ sở, tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ từ đầu năm để hòan thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Chương trình hành động của Chính phủ khẩn trương triển khai xây dựng và thực hiện chương trình hành động ở địa phương, bảo đảm đúng tiến độ thời gian, phát huy mạnh mẽ các nguồn lực ở địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu; triển khai có hiệu quả việc lồng ghép các chương trình mục tiêu và các chương trình quốc gia trên địa bàn; phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nhanh chóng đưa Nghị quyết Trung ương 6 (lần 1) và Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 10 tháng 11 năm 1998 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, tạo cho được bước chuyển biến mới trong phát triển kinh tế, xã hội trên từng địa bàn.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động tại Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Kế họach và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong các cuộc họp thường kỳ hàng tháng về việc triển khai thực hiện chương trình của các Bộ, các ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 243/1998/QĐ-TTG về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần I) và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043
DMCA.com Protection Status