Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2006/QĐ-UB về thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thành phố Hà Nội (Nhiệm kỳ 2006-2010) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 24/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 24/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2006 - 2010)

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Bộ Xây dựng, Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 429/BXD-KTQH ngày 16/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội tại Công văn số 461/QHHKT-TH ngày 28/11/2005.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thành phố Hà Nội (Nhiệm kỳ 2006-2010).

1/ Hội đồng gồm 19 thành viên (có danh sách kèm theo).

2/ Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Điều 2: Nhiệm vụ, trách nhiệm và phương thức hoạt động của Hội đồng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Bộ Xây dựng, Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 429/BXD-KTQH ngày 16/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các thành viên có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2006 - 2010)
(Kèm theo Quyết định số: 24/2006/QĐ-UB ngày 09/3/2006 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG:

1. KS. Tô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc - Chủ tịch Hội đồng

2. KTS. Phạm Cao Nguyên, Chủ tịch Hội KTS Hà Nội - Phó Chủ tịch Hội đồng

3. GS.TS.KTS. Nguyễn Thế Bá, Chủ tịch Hội QH Phát triển đô thị Việt Nam

4. KTS. Trần Ngọc Chính, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

5. GS. TS. KTS Nguyễn Lân, Tổng thư ký Hiệp Hội đô thị Việt Nam,

CHỦ TỊCH HỘI QH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI

6. KTS. Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam

7. ThS. KTS Đỗ Viết Chiến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc

DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG:

8. TS.KTS. Nguyễn Việt Châu,Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kiến trúc

9. GS. TS. Trần Xuân Đỉnh, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

10. GS. TS. Trịnh Hồng Đoàn, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

11. TS. KTS Lưu Đức Hải, Viện trường Viện QH ĐT NT - Bộ Xây dựng

12. PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc HN

13. KS. Văn Tấn Hổ, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội

14. TS. Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng

15. GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam

16. THS.KTS. Nguyễn Tuấn Khải, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc

17. KTS. Lê Văn Lân, Phó Chủ tịch Hội KTS Hà Nội

18. PGS. TS. KTS. Nguyễn Quốc Thông, Tổng thư ký Tạp chí Xây dựng

19. ThS.KTS. Nguyễn Phú Đức, Chuyên viên Văn phòng UBND TP

Ghi chú:

* Trong trường học có sự thay đổi hoặc bổ sung các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, phê duyệt.

* Ngoài ra, tùy tính chất công trình, Chủ tịch Hội đồng sẽ mời các chuyên gia về các lĩnh vực liên quan tham gia Hội đồng.

TỔ THƯ KÝ HỘI ĐỒNG:

1. ThS. KTS Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Phó Trưởng phòng KHTH, Sở QHKT - Tổ trưởng

2. THS. KTS Nguyễn Hải Anh - Phó Trưởng phòng QH-KT1, Sở QHKT

3. THS. KTS Lã Hồng Sơn - Chuyên viên Phòng QH-KT2, Sở QH-KT

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2006/QĐ-UB ngày 09/03/2006 về thành lập Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thành phố Hà Nội (Nhiệm kỳ 2006-2010) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.058

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.222