Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 226/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 15/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên tại Tờ trình số 516/TT-STNMT, ngày 06 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-UBND, ngày 15/02/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Đất đai

 

1

T-PYE-048561-TT

Cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

2

T-PYE-043433-TT

Cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

3

T-PYE-050552-TT

Giao đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

4

T-PYE-050552-TT

Giao đất đã được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

5

T-PYE-050475-TT

Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

II

Lĩnh vực Môi trường

 

6

T-PYE-150045-TT

Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

7

T-PYE-148580-TT

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

8

T-PYE-148980-TT

Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ vận chuyển

9

T-PYE-149012-TT

Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ xử lý, tiêu hủy

III

Lĩnh vực Khoáng sản

 

10

T-PYE-062846-TT

Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản

11

T-PYE-060282-TT

Cấp, gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản

12

T-PYE-063489-TT

Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản

13

T-PYE-062900-TT

Cấp giấy phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản

14

T-PYE-063239-TT

Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản

15

T-PYE-063209-TT

Cấp giấy phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò đá vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

16

T-PYE-151410-TT

Cấp lại giấy phép thăm dò đá vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

17

T-PYE-066793-TT

Cấp giấy phép tiếp tục quyền khai thác khoáng sản

18

T-PYE-061960-TT

Cấp giấy phép chế biến khoáng sản

19

T-PYE-063953-TT

Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

20

T-PYE-063849-TT

Cấp giấy phép chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản

21

T-PYE-066826-TT

Cấp giấy phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

22

T-PYE-067328-TT

Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

23

T-PYE-066716-TT

Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 226/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.076

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!