Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2252/QĐ-UB-NC năm 1996 về thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ năm của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2252/QĐ-UB-NC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 04/05/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2252/QĐ-UB-NC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN VÀ NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ NĂM CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 21/6/1994;
Căn cứ Thông tư số 05/GD-ĐT ngày 23/3/1996 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ năm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (công văn số 35/GD-ĐT/TC ngày 04/4/1996) và Trưởng ban Tổ chức Chính quyền thành phố (tờ trình số 73/TCCQ ngày 19/4/1996);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ năm của thành phố Hồ Chí Minh gồm các thành viên như sau:

1. Ông Cao Minh Thì, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo: chủ tịch Hội đồng

2. Ông Nguyễn Chương Hứa, Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục đào tạo: Phó Chủ tịch Hội đồng

3. Ông Nguyễn Minh Thành, Phó GĐ Sở Giáo dục - Đào tạo: Ủy viên

4. Ông Hồ Thiệu Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo: Ủy viên

5. Ông Ngô Thế Trọng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo: Ủy viên

6. Bà Lê Minh Ngọc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo: Ủy viên

7. Bà Phạm Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ: Ủy viên

8. Ông Trần Nguyên Phò, Chánh Thanh tra Sở GDĐT: Ủy viên

9. Ông Huỳnh Công Minh, Trưởng phòng GD Trung học PT: Ủy viên

10. Bà Nguyễn Thị Ninh, Trưởng phòng GD Tiểu học: Ủy viên.

11. Bà Nguyễn Thị Kim Khanh, Trưởng phòng GD Mầm non: Ủy viên

12. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng GD Thường xuyên: Ủy viên

13. Ông Huỳnh Minh Trí, Trưởng phòng THCN-ĐTBDVH: Ủy viên

14. Ông Nguyễn Duy Tụng, Trưởng phòng Dạy nghề: Ủy viên

15. Ông Nguyễn Văn Ngai, Nhà giáo ưu tú: Ủy viên

16. Bà Vũ Thị Oanh Cơ, Nhà giáo nhân dân: Ủy viên

17. Bà Đinh Thị Hỏi, Nhà giáo ưu tú: Ủy viên

18. Ông Chu Xuân Thành, Nhà giáo ưu tú: Ủy viên

19. Ông Ngô Ngọc Bửu, Nhà giáo ưu tú: Ủy viên.

Chủ tịch Hội đồng xét thấy cần thiết có quyền chỉ định thành lập Tổ hoặc Ban Thư ký giúp việc cho Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ năm của thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

+ Hướng dẫn các Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú các quận, huyện và các trường trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo thực hiện quy trình xét chọn từ cơ sở những cán bộ, giáo viên đạt tiêu chuẩn Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú theo đúng qui định tại Thông tư số 05/GD-ĐT ngày 23/3/1996 của Bộ Giáo dục Đào tạo.

+ Căn cứ danh sách do Hội đồng cấp cơ sở đề nghị tiến hành xét chọn và trình thông qua Ủy ban nhân dân thành phố để gởi báo cáo về Hội đồng cấp Bộ xem xét đúng tiến độ qui định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và các ông bà có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2252/QĐ-UB-NC ngày 04/05/1996 về thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ năm của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.729

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server251