Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Nghi Xuân và Tân Kỳ thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 22-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 01/03/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22-HĐBT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN ANH SƠN, CON CUÔNG, NGHI XUÂN VÀ TÂN KỲ THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Nghi Xuân và Tân Kỳ như sau:

A. Huyện Anh Sơn:

Tách 28 hécta diện tích tự nhiên và 26 nhân khẩu của xã Hội Sơn; xóm Đường Bảy của xã Phúc Sơn gồm 92 hécta diện tích tự nhiên và 87 nhân khẩu; xóm Chợ Mùa của xã Thạch Sơn gồm 93 hécta diện tích tự nhiên và 180 nhân khẩu cùng 3.291 nhân khẩu là cán bộ, công nhân viên Nhà nước và người ăn theo của các cơ quan đóng trên địa bàn này để thành lập thị trấn Anh Sơn.

Thị trấn Anh Sơn có tổng diện tích tự nhiên 216 héc ta và 3.584 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Anh Sơn ở phía đông giáp xã Phúc Sơn; phía tây giáp xã Hội Sơn; phía nam giáp các xã Phúc Sơn và Thạch Sơn; phía bắc giáp xã Thạch Sơn.

Sau khi phân vạch địa giới hành chính:

- Xã Hội Sơn còn 3 xóm Gia Hội, Khe Bàng và Khe Trang với 5.294 hécta diện tích tự nhiên và 6.429 nhân khẩu.

Địa giới xã Hội Sơn ở phía đông giáp thị trấn Anh Sơn; phía tây giáp xã Tường Sơn và huyện Con Cuông; phía nam giáp xã Phúc Sơn; phía bắc giáp xã Đức Sơn.

- Xã Phúc Sơn còn 4 xóm Bàu Sen, Nhà Bèo, Rú Bàu và Tích Tích với 3.608 hécta diện tích tự nhiên và 4.650 nhân khẩu.

Địa giới xã Phúc Sơn ở phía đông giáp xã Long Sơn; phía tây giáp thị trấn Anh Sơn; phía nam giáp huyện Thanh Chương phía bắc giáp xã Vĩnh Sơn.

- Xã Thạch Sơn còn 3 xóm Nhà Thờ, Làng Cũ và Rạng với 394 hécta diện tích tự nhiên và 2.220 nhân khẩu.

Địa giới xã Thạch Sơn ở phía đông giáp xã Phúc Sơn; phía tây giáp xã Đức Sơn; phía nam giáp thị trấn Anh Sơn; phía bắc giáp các xã Đức Sơn và Vĩnh Sơn.

B. Huyện Con Cuông:

Tách các xóm Đồng Tiến, Tân Yên, Tân Tiến và Việt Tiến của xã Bồng Khê để thành lập thị trấn Con Cuông.

Thị trấn Con Cuông có 99.8 hécta diện tích tự nhiên và 6.030 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Con Cuông ở phía Đông và phía bắc giáp xã Bồng Khê; phía tây giáp xã Chi Khê; phía nam giáp xã Yên Khê.

Sau khi phân vạch địa giới hành chính: xã Bồng Khê còn 6 xóm Khe Rạn, Tân Dân, Tân Hoà, Thanh Đào, Thanh Nam và Vĩnh Hoàn với 2.051,15 hécta diện tích tự nhiên và 1.250 nhân khẩu.

Địa giới xã Bồng Khê ở phía đông giáp huyện Anh Sơn; phía tây giáp xã Chi Khê và thị trấn Con Cuông; phía nam giáp xã Yên Khê và thị trấn Con Cuông; phía bắc giáp các xã Đôn Phục và Mậu Đức.

C. Huyện Nghi Xuân:

Tách xóm Tiến Hoà của xã Tiên Điền gồm 59,30 hécta diện tích tự nhiên và 507 nhân khẩu; xóm Giang Thuỷ của xã Xuân Giang gồm 22,5 hécta diện tích tự nhiên và 588 nhân khẩu cùng 2.298 nhân khẩu là cán bộ, công nhân viên Nhà nước và người ăn theo của các cơ quan đóng trên địa bàn này để thành lập thị trấn Nghi Xuân.

Thị trấn Nghi Xuân có tổng diện tích tự nhiên 81,8 hécta với 3.393 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Nghi Xuân ở phía đông giáp xã Tiên Điền; phía tây giáp xã Xuân Giang; phía nam giáp các xã Tiên Điền và Xuân Giang; phía bắc giáp sông Lam.

Sau khi phân vạch địa giới hành chính:

- Xã Tiên Điền còn 12 xóm Tiên An, Tiên Chương, Tiên Giang, Tiên Hoà, Tiên Hồng, Tiên Nam, Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Quang, Tiên Thanh, Tiên Thuận và Nam Thuỷ với 373,7 hécta diện tích tự nhiên và 5.483 nhân khẩu.

Địa giới xã Tiên Điền ở phía đông giáp xã Xuân Hải; phía tây giáp thị trấn Nghi Xuân; phía nam giáp xã Xuân Yên; phía bắc giáp sông Lam.

- Xã Xuân Giang gồm 7 xóm Ba Tiên, Hồng Khánh, Hồng Lam, Hồng Nhân, Hồng Thịnh, Hồng Tiến và Lam Sơn với 942,50 hécta diện tích tự nhiên và 3.476 nhân khẩu.

Địa giới xã Xuân Giang ở phía đông và phía bắc giáp thị trấn Nghi Xuân; phía tây giáp xã Xuân An; phía nam giáp xã Xuân Mỹ.

D. Huyện Tân Kỳ:

Chia xã Kỳ Sơn thành 3 đơn vị hành chính lấy tên là xã Kỳ Sơn, xã Kỳ Tân và thị trấn Tân Kỳ.

- Xã Kỳ Tân có 5 xóm Diên Hồng, Kỳ Lân, Kỳ Lâm, Phượng Minh, Tiên Phong và 3 hợp tác xã Đội Cung (Bãi Chật); Kỳ Nam (Bủng Bò); Xuân Liên (Làng Rào) với 5.116,50 hécta diện tích tự nhiên và 7.288 nhân khẩu.

Địa giới xã Kỳ Sơn ở phía đông giáp thị trấn Tân Kỳ và xã Kỳ Tân; phía tây giáp xã Nghĩa Hành; phía nam giáp huyện Đô Lương; phía bắc giáp xã Nghĩa Phúc.

- Xã Tân Kỳ có 6 xóm Bãi Rỏi, Lưu Kỳ, Kỳ Hậu, Tân Đà, Tân Tiến, Xuân Lam và hợp tác xã Thanh Tân (Bến Choại) với 3.257,05 hécta diện tích tự nhiên và 3.802 nhân khẩu.

Địa giới xã Kỳ Tân ở phía đông giáp xã Nghĩa Dũng; phía tây giáp thị trấn Tân Kỳ và xã Kỳ Sơn; phía nam giáp huyện Đô Lương; phía bắc giáp các xã Nghĩa Dũng và Nghĩa Phúc.

- Thị trấn Tân Kỳ còn Xóm Lạt, xóm Kỳ Công của xã Kỳ Sơn (cũ) và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện lỵ với 214,89 hécta diện tích tự nhiên và 5.870 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Tân Kỳ ở phía đông và phía bắc giáp xã Kỳ Tân; phía tây giáp xã Kỳ Sơn; phía nam giáp các xã Kỳ Sơn và Kỳ Tân.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Nghi Xuân và Tân Kỳ thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208