Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22-BT năm 1963 về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Lưu trữ do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

Số hiệu: 22-BT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Nguyễn Kim Cương
Ngày ban hành: 23/03/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22-BT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CỤC LƯU TRỮ

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 102-CP ngày 04 tháng 09 năm 1962 thành lập Cục Lưu trữ thuộc Phủ Thủ tướng;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Lưu trữ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Bộ máy tổ chức của Cục Lưu trữ gồm có:

a) Phòng chế độ nghiệp vụ,

b) Kho lưu trữ trung ương,

c) Phòng hành chính, tổ chức và quản trị.

Điều 2. – Nhiệm vụ của các phòng và kho quy định như sau:

a) Phòng chế độ nghiệp vụ có nhiệm vụ giúp ông Cục trưởng Cục Lưu trữ:

- Nghiên cứu để trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chế độ về công tác văn thư lưu trữ để thi hành trong các cơ quan Nhà nước, đoàn thể nhân dân và trong các kho lưu trữ trung ương và địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thi hành các chế độ về công tác văn thư lưu trữ đã được ban hành;

- Nghiên cứu hệ thống kho lưu trữ trung ương và địa phương về tổ chức lưu trữ ở các cơ quan Nhà nước và đoàn thể nhân dân các cấp;

- Mở lớp đào tạo cán bộ lưu trữ và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lưu trữ hiện đang công tác tại các cơ quan và kho lưu trữ;

- Phối hợp với các cơ quan để quản lý cán bộ lưu trữ và tạo điều kiện cho những cán bộ này đi sâu vào nghiệp vụ.

b) Kho lưu trữ trung ương có nhiệm vụ:

- Trực tiếp quản lý kho lưu trữ tài liệu chính quyền cũ (tại khu vực Thư viện Quốc gia), chỉnh lý, đánh giá, thống kê và bảo quản những tài liệu đó nhằm phục vụ việc khai thác.

- Sưu tầm, thu thập, chỉnh lý, đánh giá, thống kê và bảo quản những tài liệu lưu trữ của các thời đại trước để phục vụ cho công tác nghiên cứu;

- Trù bị thành lập và quản lý kho lưu trữ tài liệu các cơ quan chính quyền và đoàn thể nhân dân cấp trung ương từ ngày thành lập nước Việt-nam dân chủ cộng hoà;

- Nghiên cứu công tác bảo quản khoa học tài liệu lưu trữ;

- Chứng thực những bản sao y tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan và nhân dân.

c) Phòng hành chính, tổ chức và quản trị có nhiệm vụ bảo đảm công tác hành chính, văn thư lưu trữ, nhân sự, quản trị và tài vụ của Cục Lưu trữ.

Điều 3. – Việc bố trí cán bộ sẽ do ông Giám đốc Vụ Hành chính tổ chức và ông Cục trưởng đề nghị. Lề lối làm việc của các đơn vị trong Cục sẽ do ông Cục trưởng quy định.

Điều 4. – Ông Cục trưởng Cục Lưu trữ và ông Giám đốc Vụ Hành chính tổ chức Phủ Thủ tướng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Cương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22-BT năm 1963 về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Lưu trữ do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290
DMCA.com Protection Status