Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 216-CP năm 1962 về việc tách Tổng cục Điện lực ra khỏi Bộ Thủy lợi và điện lực và đặt thành cơ quan trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 216-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 28/12/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 216-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1962 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁCH TỔNG CỤC ĐIỆN LỰC RA KHỎI BỘ THỦY LỢI VÀ ĐIỆN LỰC VÀ ĐẶT THÀNH CƠ QUAN TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 07 năm 1960;
Căn cứ Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 138-CP ngày 29 tháng 09 năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ lợi và điện lực,
Căn cứ Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 183-CP ngày 02 tháng 11 năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nặng;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và điện lực và ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 19 tháng 12 năm 1962;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tách Tổng cục Điện lực ra khỏi Bộ Thủy lợi và điện lực và đặt thành cơ quan trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng.

Điều 2. -  Bộ Thủy lợi và điện lực nay đổi tên là Bộ Thủy lợi.

Điều 3.Ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và điện lực ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 
 


Phạm Văn Đồng    

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 216-CP năm 1962 về việc tách Tổng cục Điện lực ra khỏi Bộ Thủy lợi và điện lực và đặt thành cơ quan trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.359
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192