Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 214-CP năm 1970 về việc ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 214-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 21/11/1970 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 214-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1970 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC ỦY NHIỆM CHO PHỦ THỦ TƯỚNG PHÊ CHUẨN VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ VÀ THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ.
Căn cứ vào điều 2 của Quyết định số 40-CP ngày 26 tháng 2 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ về việc chuyển nhiệm vụ quản lý công tác tổ chức từ Bộ Nội vụ về Phủ Thủ tướng.
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng.
Căn cứ vào nghị quyết của Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 18 tháng 11 năm 1970.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Do nhiệm vụ quản lý công tác tổ chức của Nhà nước đã chuyển từ Bộ Nội vụ về Phủ Thủ tướng, nay bãi bỏ Quyết định số 56-CP ngày 24-4-1963 của Hội đồng Chính phủ và ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn trong những trường hợp cụ thể sau đây:

- Điều chỉnh các thôn, xóm từ xã này sang xã khác trong cùng một tỉnh.

- Điều chỉnh các xã từ huyện này sang huyện khác trong cùng một tỉnh.

- Hợp nhất các xã nhỏ hoặc chia các xã to thành những xã mới.

- Phân vạch địa giới các thị trấn.

Điều 2. -  Việc phân vạch địa giới của các đơn vị hành chính nói trên phải nhằm mục đích:

- Tạo điều kiện để phát triển sản xuất của địa phương.

- Góp phần tăng cường việc quản lý hành chính của Nhà nước.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân địa phương và được nhân dân và cán bộ địa phương đồng tình.

Điều 3. – Khi phê chuẩn việc phân vạch địa giới của các đơn vị hành chính nói trên. Phủ Thủ tướng phải căn cứ vào:

- Đề nghị của Hội đồng nhân dân xã hoặc thị trấn có liên quan.

- Đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan.

- Sự thỏa thuận của Ủy ban hành chính khu tự trị có liên quan, nếu các đơn vị hành chính nói trên là những đơn vị hành chính thuộc khu tự trị.

Điều 4. – Ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ 
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 


 

 
Lê Thanh Nghị 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 214-CP năm 1970 về việc ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.468
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33