Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 211-NV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Tất Đắc
Ngày ban hành: 07/12/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 211_NV

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA 4 XÃ CỦA CÁC HUYỆN ĐÀ BẮC, KIM BÔI, THUỘC TỈNH HOÀ BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ  

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của bộ Nội vụ.
Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24-04-1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của ủy ban hành chính tỉnh Hòa Bình.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc chia bốn xã của các huyện Đà Bắc, Kim Bôi thuộc tỉnh Hoà Bình thành những xã mới như sau:

1. Chia xã Tú Sơn của huyện Kim Bôi thành hai xã và lấy tên là:

- Xã Đú sáng gồm các xóm: Bái tam, Nước đúc, Tráng, Suối Cuối, Sáng, Gò Tháu, Chằm giọng, Đồng Bãi, Gò Bùi, Vò mái, Trung, Đồi mu và Nước rút;

- Xã Tú sơn gồm các xóm: Suối sáng, Suối măng, Đúp, Tiêng, Trẹo, Củ trong, Củ ngoài, Quê kho, Bải chạo, Bợi, Đô lái, Thung và Phố Cố gắng.

2. Chia xã Dũng Tiến của huyện Kim Bôi thành ba xã mới và lấy tên là:

- Xã Mỵ Hòa gồm các xóm: Mỵ, Đồng Hòa, Bái Khoai, Mý Đông; Cành, Ba Giang, Mú trong, Mú ngoài và Phố Mỵ;

- Xã Sào Báy gồm các xóm: Sào Đông Báy, Đồi Bồi, Nà Bờ, Đồng Chờ, Khai Đồi, Đầm Giàn và Phố Báy;

- Xã Nuông Dăm gồm các xóm: Lẫm trong, Lẫm ngoài, Mý tây Nuông thượng, Nuông trung, Nuông hạ, Dăm thượng, Dăm trung và Dăm hạ.

3. Chia xã Kim truy của huyện Kim Bôi thành ba xã mới và lấy tên là:

- Xã Kim Truy gồm các xóm: Cóc Lầm; Yên; Quê bộ, Bái Mu, Dưng và Trại Ổi;

- Xã Nam Thượng gồm các xóm: Bôi Cả, Nam Thượng, Nước ruộng, Bình Tân, Nam Hạ, Bãi Xe và Phố Bương;

- Xã Cuối Hạ gồm các xóm: Cuối thượng, Cuối hạ; Mú, Má Khoang; Vọ, Nghĩa, Pang và Lựng.

4. Chia xã Hào Tráng của huyện Đà Bắc thành hai xã mới và lấy tên là:

Xã Vầy nưa gồm các xóm: Nó nẻ, Vầy; Nưa, Suối Cụt, Trà, Cánh cửa, Săng, Búng và Phố Bờ.

- Xã Hào tráng gồm các xóm: Bái Hả, Mực, Mó Hóm, Túp, Điêng, Trê, Châu, Tôm, Mát và Um.

Điều 2. – Ủy ban hành chính tỉnh Hoà Bình, ông Vụ trưởng vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 


 

Lê Tất Đắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 211-NV ngày 07/12/1963 về việc chia 4 xã của các huyện Đà Bắc, Kim Bôi, thuộc tỉnh Hoà Bình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.292

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198