Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2007/QĐ-UBND phân công Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách các Chương trình và Công trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần VII (2001 - 2005) và lần VIII (giai đoạn 2006 - 2010) do UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 21/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 09/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2007/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỤ TRÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ VII (2001 - 2005) VÀ LẦN THỨ VIII (GIAI ĐOẠN 2006 - 2010)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VII (2001 - 2005) và khóa VIII (2006 - 2010);
Căn cứ Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 5626/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung, điều chỉnh phân công công việc các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp theo dõi và chỉ đạo tiếp tục thực hiện 12 Chương trình và Công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII (2001 - 2005) và triển khai thực hiện 05 Chương trình và Công trình mang tính đòn bẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII (2006 - 2010); cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện:

1.1. Chương trình Cải cách hành chính, chống quan liêu: cơ quan thường trực là Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố và Sở Nội vụ.

1.2. Chương trình Phòng, chống tham nhũng: cơ quan thường trực là Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng thành phố và Thanh tra thành phố.

1.3. Công trình Xây dựng Khu Công nghệ cao: cơ quan thường trực là Ban Quản lý Khu Công nghệ cao.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện:

2.1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi Chương trình Cải cách hành chính, chống quan liêu.

2.2. Chương trình Phát triển nguồn nhân lực: cơ quan thường trực là Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.3. Chương trình Thực hiện mục tiêu 03 giảm (giảm ma túy, mại dâm và tội phạm): cơ quan thường trực là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an thành phố.

2.4. Công trình Công viên Phần mềm Quang Trung (giai đoạn 2): cơ quan thường trực là Sở Bưu chính, Viễn thông.

2.5. Công trình Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc: cơ quan thường trực là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và Sở Văn hóa và Thông tin.

3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện:

3.1. Chương trình Hỗ trợ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: cơ quan thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3.2. Chương trình Củng cố và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước: cơ quan thường trực là Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp.

3.3. Chương trình Giống cây, giống con chất lượng cao: cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tín trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện:

4.1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi Công trình Khu Công nghệ cao.

4.2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Công trình xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm: cơ quan thường trực là Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

4.3. Chương trình Nhà ở: cơ quan thường trực là Sở Xây dựng.

4.4. Chương trình Nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân nội thành và ngoại thành: cơ quan thường trực là Tổng Công ty Cấp nước.

4.5. Chương trình Xử lý rác: cơ quan thường trực là Sở Tài nguyên và Môi trường.

4.6. Chương trình Chống kẹt xe nội thị: cơ quan thường trực là Sở Giao thông - Công chính và Công an thành phố.

4.7. Chương trình Chống ngập nước nội thị trong mùa mưa: cơ quan thường trực là Sở Giao thông - Công chính.

4.8. Công trình Đại lộ Đông Tây, đường hầm Thủ Thiêm và hệ thống Metro: cơ quan thường trực là Sở Giao thông - Công chính.

5. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo thực hiện:

5.1. Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: cơ quan thường trực là Sở Tài chính.

5.2. Chương trình Hội nhập Kinh tế quốc tế: cơ quan thường trực là Viện Kinh tế.

Điều 2. Đối với 12 Chương trình và Công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII (2001 - 2005), cơ quan thường trực phụ trách Chương trình, Công trình có trách nhiệm rà soát lại kết quả thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình và Công trình từ nay đến năm 2010 trong quý I năm 2007.

Điều 3. Đối với 05 Chương trình và Công trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII (2006 - 2010), căn cứ vào Quyết định đã ban hành Kế hoạch thực hiện, cơ quan thường trực phụ trách Chương trình, Công trình có trách nhiệm cụ thể hóa thành Kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan triển khai thực hiện nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nội dung trọng tâm và những giải pháp chủ yếu của Chương trình, Công trình.

Điều 4. Giao cơ quan thường trực các Chương trình và Công trình tổng hợp báo cáo định kỳ hàng quý từ ngày 25 đến ngày 30 tháng cuối quý về kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết cho Ủy ban nhân dân thành phố; sơ kết hàng năm kết quả thực hiện; đề xuất điều chỉnh, bổ sung những nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cho Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh đột xuất, cơ quan thường trực báo cáo trực tiếp với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách chỉ đạo giải quyết.

Điều 5. Quyết định này điều chỉnh sự phân công Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách các Chương trình và Công trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VII và khóa VIII được nêu tại các văn bản sau:

- Chỉ thị số 02/2001/CT-UB ngày 16 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai tổ chức thực hiện 12 Chương trình và Công trình trọng điểm của thành phố trong giai đoạn 2001 - 2005 và kế hoạch thực hiện “Năm trật tự đô thị” trong năm 2001;

- Chỉ thị số 14/2001/CT-UB ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh phân công thành viên Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách chỉ đạo thực hiện 12 chương trình và công trình trọng điểm (giai đoạn 2001 - 2005);

- Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (giai đoạn 2006 - 2010);

- Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình Nhà ở (giai đoạn 2006 - 2010);

- Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế (giai đoạn 2006 - 2010);

- Quyết định số 116/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Công trình xây dựng Khu Công nghệ cao (giai đoạn 2006 - 2010);

- Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu (giai đoạn 2006 - 2010);

- Quyết định số 165/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng (giai đoạn 2006 - 2010);

- Quyết định số 166/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (giai đoạn 2006 - 2010).

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2007/QĐ-UBND phân công Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách các Chương trình và Công trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần VII (2001 - 2005) và lần VIII (giai đoạn 2006 - 2010) do UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.605
DMCA.com Protection Status