Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng điều hành Quỹ Đền ơn đáp nghĩa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 21/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 13/02/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯƠNG CHÍNH PHỦ SỐ 21/1999/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, ĐIỀU HÀNH QŨY "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều 3, Điều 26 Pháp lệnh ''Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng'' ngày 29 tháng 8 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa";
Sau khi thỏa thuận với Ban thường trực Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, điều hành Qũy "Đền ơn đáp nghĩa" ở Trung ương gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Đình Liêu, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban thường trực.

3. Ông Lê Truyền, ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng ban.

4. Bà Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó trưởng ban.

5. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ủy viên.

6. Ông Nguyễn Trọng Xuyên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ủy viên.

7. Ông Đặng Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ủy viên.

8. Bà Hoàng Thị Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ủy viên.

9. Ông Hứa Khắc Thưởng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, ủy viên.

10. Ông Vũ Văn Tám, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ủy viên.

11. Ông Trương Đức Anh, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, ủy viên.

12. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ủy viên.

13. Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, ủy viên.

14. Bà Trịnh Kim Anh, Trưởng ban chính trị - xã hội, Báo Nhân dân, ủy viên.

15. Ông Nguyễn Đình Thanh, Trưởng ban thư ký biên tập Đài Truyền hình Việt Nam, ủy viên.

Điều 2.

1. Thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng, điều hành Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở Trung ương gồm Trưởng ban và các Phó trưởng ban.

2. Ban chỉ đạo xây dựng, điều hành Qũy "Đền ơn đáp nghĩa" ở Trung ương có bộ phận giúp việc đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Trưởng ban chỉ đạo xây dựng, điều hành Qũy "Đền ơn đáp nghĩa" có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, quyết định thành lập bộ phận giúp việc để Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ xây dựng và quản lý Qũy "Đền ơn đáp nghĩa" ban hành kèm theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1998.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng điều hành Quỹ Đền ơn đáp nghĩa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.336
DMCA.com Protection Status