Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 206-CT năm 1991 về nhiệm kỳ công tác và chế độ mang theo con đối với cán bộ, nhân viên đưọc cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 206-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 02/07/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 206-CT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NHIỆM KỲ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ MANG THEO CON ĐỐI VỚI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN ĐƯỌC CỬ ĐI CÔNG TÁC DÀI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị định số 105-CP ngày 22 tháng 6 năm 1965 ban hành chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, nhân viên công tác ở nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nhiệm kỳ công tác của cán bộ, nhân viên Việt Nam làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, kinh tế - thương mại và tại Văn phòng đại diện thường trú của các tổ chức khác của Việt Nam tại nước ngoài thống nhất là 3 năm. Trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời hạn nhưng không được quá 2 nhiệm kỳ (6 năm).

Điều 2. Huỷ bỏ chế độ Nhà nước đài thọ chi phí cho cán bộ đi nghỉ phép giữa nhiệm kỳ (về nước nghỉ hoặc đi nghỉ ở một nơi khác) và huỷ bỏ chế độ hai vợ chồng cùng đi công tác dài hạn ở nước ngoài mang theo con dưới 5 tuổi được Nhà nước đài thọ đến 96 tháng tuổi (quy định tại điểm 3, mục II của Nghị định số 150-CP).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 206-CT năm 1991 về nhiệm kỳ công tác và chế độ mang theo con đối với cán bộ, nhân viên đưọc cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.525
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185