Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 206-CT năm 1982 về việc giao cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp trực tiếp quản lý Trường cao đẳng mỹ thuật công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 206-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành: 26/07/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 206-CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 206-CT NGÀY 26-7-1982 VỀ VIỆC GIAO CHO BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP TRỰC TIẾP QUẢN LÝ TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Xét cần thiết phải củng cố sớm tổ chức và hoạt động của Trường cao đẳng mỹ thuật công nghiệp;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

1. Nay chuyển giao Trường cao đẳng mỹ thuật công nghiệp thuộc Bộ công nghiệp nhẹ cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp trực tiếp quản lý.

2. Bộ Công nghiệp nhẹ có trách nhiệm tiến hành bàn giao ngay toàn bộ trường sở, trang thiết bị, các cơ sở vật chất thuộc nhà trường, bộ máy tổ chức bao gồm toàn thể cán bộ, công nhân viên cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp sau khi có quyết định này.

3. Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp có trách nhiệm sớm củng cố ban giám hiệu và cơ quan lãnh đạo trường nhằm tăng cường mọi hoạt động của Trường cao đẳng mỹ thuật công nghiệp để kịp phục vụ tốt cho việc khai giảng năm học mới.

4. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, thủ trưởng các Bộ Công nghiệp nhẹ, Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tài chính và Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Tiến Sâm

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 206-CT năm 1982 về việc giao cho Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp trực tiếp quản lý Trường cao đẳng mỹ thuật công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.970
DMCA.com Protection Status