Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 205-TTg năm 1992 về việc phân công công tác đồng chí Phan Văn Tiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 205-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 29/12/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 205-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC ĐỒNG CHÍ PHAN VĂN TIỆM 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo yêu cầu công tác;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng chí Phan Văn Tiệm, Bộ trưởng phụ trách một số công tác của Chính phủ, ngoài nhiệm vụ là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Tài chính - tiền tệ Nhà nước (theo Quyết định số 85-TTg ngày 11-11-1992 của Thủ tướng Chính phủ), nay được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền chỉ đạo công tác của các ngành Du lịch, Hải quan, Thống kê, Trọng tài kinh tế, Dự trữ quốc gia, Vật giá.

Điều 2. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí Phan Văn Tiệm có quyền:

1- Đôn đốc việc chuẩn bị và xem xét các dự án pháp luật, chính sách, và các dự án quan trọng khác do các cơ quan Du lịch, Hải quan, Thống kê, Trọng tài kinh tế, Dự trữ quốc gia, Vật giá trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ. Khi cần thiết được mời lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và các chuyên gia có kinh nghiệm để tham khảo ý kiến nhằm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định các vấn đề nói trên được chính xác, có căn cứ khoa học.

2- Tổ chức việc điều hoà phối hợp để xử lý những việc vượt quá thẩm quyền của Thủ tướng cơ quan nói tại Điều 1 của Quyết định này, hoặc những việc còn có ý kiến khác nhau giữa Thủ trưởng các cơ quan nói trên với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua việc điều hoà phối hợp xử lý, nếu còn ý kiến khác nhau thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

3- Cùng Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực Du lịch, Hải quan, Thống kê, Trọng tài kinh tế, Dự trừ quốc gia, Vật giá giải quyết một số công việc của lĩnh vực này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

4- Kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc thực hiện các quyết định của Chính phủ. Nếu phát hiện Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân địa phương có quyết định sai trái với pháp luật, chính sách về các lĩnh vực nói trên, thì được xử lý theo quyền hạn của Bộ trưởng quy định tại Điều 25, 26 và 27 của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992.

Điều 3. Bộ trưởng Phan Văn Tiệm dựa vào bộ máy Văn phòng Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Bộ trưởng Phan Văn Tiệm, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 205-TTg năm 1992 về việc phân công công tác đồng chí Phan Văn Tiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.538
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175