Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 200-CP năm 1968 về việc ấn định thời gian bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp huyện, xã và các cấp tương đương, nhiệm kỳ 1969-1971 do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 200-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 23/12/1968 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 200-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1968

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THỜI GIAN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP HUYỆN, XÃ VÀ CÁC CẤP TƯƠNG ĐƯƠNG, NHIỆM KỲ 1969-1971

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Pháp lệnh ngày 18 tháng 01 năm 1961 quy định thể lệ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 11 tháng 12 năm 1968,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, khu phố của các thành phố trực thuộc trung ương, các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 1969-1971, trên toàn miền Bắc sẽ tiến hành vào thời gian từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 04 năm 1969.

Ngày bầu cử chính thức ở từng địa phương do Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đó quyết định.

Điều 2. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 200-CP năm 1968 về việc ấn định thời gian bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp huyện, xã và các cấp tương đương, nhiệm kỳ 1969-1971 do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307
DMCA.com Protection Status