Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 199-BCNN năm 1961 thành lập Cục Cung tiêu trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Số hiệu: 199-BCNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nhẹ Người ký: Kha Vạn Cân
Ngày ban hành: 05/08/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 199-BCNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CỤC CUNG TIÊU TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ do Sắc lệnh số 18-LCT của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa công bố ngày 26/7/1960;
Căn cứ Thông tư số 645-TTg ngày 02/3/1956 của Thủ tướng Chính phủ quy định các Bộ được ra quyết định tạm thời về nhiệm vụ, tổ chức của các cơ quan trực thuộc Bộ;
Căn cứ Thông tư số 215-TTg ngày 22/9/1960 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển các tổ chức cung tiêu thành xí nghiệp kinh doanh theo chế độ hạch toán kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Cục Cung tiêu thay cho Cục Cung cấp, trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ.

Điều 2. Cục Cung tiêu là một bộ môn nghiệp vụ của Bộ Công nghiệp nhẹ; có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác cung tiêu của ngành, đồng thời là một đơn vị hạch toán có nhiệm vụ trực tiếp kinh doanh về vật tư phục vụ cho sản xuất và xây dựng cơ bản.

Điều 3. Cục Cung tiêu sẽ do một Cục trưởng phụ trách, có một hoặc hai Phó Cục trưởng giúp việc.

Điều 4. Tổ chức Cục Cung tiêu gồm có một số phòng nghiệp vụ, 2 kho và đoàn xe vận tải chủ lực.

Điều 5. Cục Cung tiêu hoạt động theo chế độ, nhiệm vụ quyền hạn và nguyên tắc kinh doanh do Thông tư của Thủ tướng Chính phủ số 215-TTg ngày 22/9/1960 quy định về việc chuyển các tổ chức cung tiêu thành xí nghiệp kinh doanh theo chế độ hạch toán kinh tế.

Điều 6. Ông Cục trưởng Cục Cung tiêu được dùng con dấu riêng trong mọi việc giao dịch của Cục.

Điều 7. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Viện trưởng, Hiệu trưởng các Vụ, Cục, Viện, Trường trực thuộc Bộ và ông Cục trưởng Cục Cung tiêu, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
Kha Vạn Cân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 199-BCNN năm 1961 thành lập Cục Cung tiêu trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125