Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 199/2000/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 199/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 07/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 199/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 199/QĐ-TTG NGÀY 07THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Nhằm đổi mới cơ chế quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ với các thành viên sau đây :

1. Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

2. Uỷ viên thường trực: Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

3. Các ủy viên:

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Thứ trưởng Bộ Tài chính,

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

- Thứ trưởng Bộ Công nghiệp,

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp,

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia,

- Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia.

Điều 2. Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ có nhiệm vụ:

- Tổng kết, đánh giá toàn diện công tác quản lý khoa học và công nghệ trong thời gian qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý khoa học và công nghệ;

- Trên cơ sở kết hợp những kinh nghiệm quản lý khoa học và công nghệ ở trong nước với việc nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 6 năm 2000.

Điều 3. Ban Chỉ đạo thành lập Tổ công tác để giúp Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên tập. Tổ công tác gồm các cán bộ của các cơ quan nêu trên và các cơ quan khác có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ; Bộ trưởng các Bộ : Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ sẽ chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 199/2000/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.052
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214