Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1935/2010/QĐ-TCCB thành lập Phòng Công sản và trang phục thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 1935/2010/QĐ-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 08/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1935/2010/QĐ-TCCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG SẢN VÀ TRANG PHỤC THUỘC VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 352/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Quyết định số 16/2003/QĐ-TCCB ngày 17/02/2003 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Công sản và trang phục thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công sản và trang phục thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính như sau:

Phòng Công sản và trang phục có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các cán bộ, công chức chuyên môn, Phòng Công sản và trang phục có nhiệm vụ giúp Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện chức năng giúp việc cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong lĩnh vực sau đây:

a) Xây dựng đề án, kế hoạch mua sắm, sửa chữa, trùng tu tài sản công trong ngành Tòa án nhân dân.

b) Hướng dẫn về nghiệp vụ đấu thầu mua sắm tài sản; lập sổ sách, biểu mẫu về quản lý tài sản công; tổ chức kiểm kê, kiểm soát tài sản; thực hiện thanh lý; đăng ký tài sản theo Luật Công sản.

c) Thực hiện điều chuyển tài sản trong ngành Tòa án nhân dân.

d) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công trong ngành Tòa án nhân dân.

đ) Xây dựng kế hoạch trang phục và phân bổ trang phục ngành Tòa án nhân dân.

e) Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết và các báo cáo trong công tác quản lý, sử dụng công sản và trang phục của ngành Tòa án nhân dân.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c Phó Chánh án;
- TAND tối cao;
- Lưu Vụ TCCB.

CHÁNH ÁN
Trương Hòa Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1935/2010/QĐ-TCCB thành lập Phòng Công sản và trang phục thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202