Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 182-CP năm 1980 về việc thành lập Ban chỉ đạo thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải tiến công tác phân phối lưu thông do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 182-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 13/06/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 182-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 182 - CP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 1980 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CẢI TIẾN CÔNG TÁC PHÂN PHỐI LƯU THÔNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để giúp Thường vụ Hội đồng Chính phủ chỉ đạo có hiệu lực việc thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải tiến công tác phân phối lưu thông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay thành lập Ban chỉ đạo thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải tiến công tác phân phối lưu thông (gọi tắt là Ban chỉ đạo công tác phân phối lưu thông).

Điều 2 - Ban chỉ đạo công tác phân phối lưu thông có nhiệm vụ giúp Thường vụ Hội đồng Chính phủ:

- Căn cứ Nghị quyết của Bộ Chính trị, lập chương trình hành động của Hội đồng Chính phủ và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp triển khai việc thi hành một cách toàn diện, đồng bộ và khẩn trương;

- Cụ thể hoá Nghị quyết của Bộ Chính trị bằng các văn kiện pháp quy của Nhà nước; trên cơ sở đó, chỉ đạo phối hợp các ngành, các cấp, tổ chức việc thực hiện đến tận cơ sở nhằm đạt được các mục đích, yêu cầu đã đề ra.

Điều 3 - Thành phần Ban chỉ đạo công tác phân phối lưu thông gồm các đồng chí sau đây:

- Đồng chí Đỗ Mười, Phó thủ tướng, Trưởng ban,

- Đồng chí Hoàng Anh, Bộ trưởng Bộ tài chính, Phó trưởng ban,

- Đồng chí Nguyễn Văn Trân, Bộ trưởng, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế, Phó trưởng ban,

- Đồng chí Trần Phương, Bộ trưởng Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ viên,

- Đồng chí Trần Sâm, Bộ trưởng Bộ Vật tư, Uỷ viên,

- Đồng chí Trần Văn Hiển, Bộ trưởng Bộ Nội thương, Uỷ viên,

- Đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Bộ trưởng Bộ Lao động, Uỷ viên,

- Đồng chí Hồ Viết Thắng, Bộ trưởng Bộ Lương thực và thực phẩm, Uỷ viên,

- Đồng chí Trần Dương, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Uỷ viên,

- Đồng chí Nguyễn Thượng Hoà, quyền Chủ nhiệm Uỷ bạn Vật giá Nhà nước, Uỷ viên,

- Đồng chí Đoàn Trọng Truyến, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế, Uỷ viên,

- Đồng chí Chế Viết Tấn, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Uỷ viên.

- Đồng chí Lê Tuấn, Phó chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng, Uỷ viên.

Thường trực Ban chỉ đạo gồm các đồng chí Đỗ Mười, Hoàng Anh, Nguyễn Văn Trân, Đoàn Trọng Truyến.

Điều 4 - Ban chỉ đạo công tác phân phối lưu thông cần có chế độ sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng để kiểm điểm kết quả công việc và giải quyết các vấn đề cần thiết.

Thường trực Ban chỉ đạo cần có chế độ sinh hoạt thường xuyên hơn, để kịp thời phối hợp hoạt động của các ngành, các địa phương trong việc thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Khi cần thiết, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo sẽ mời các đồng chí Bộ trưởng các Bộ khác, các đồng chí Trưởng ban các Ban của Đảng và các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể có liên quan tham gia các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

Điều 5 - Các đồng chí thành viên trong Bản chỉ đạo công tác phân phối lưu thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 182-CP năm 1980 về việc thành lập Ban chỉ đạo thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải tiến công tác phân phối lưu thông do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.766
DMCA.com Protection Status