Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1812/2005/QĐ-CT phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 1812/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 07/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1812/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG CHỨC DANH UỶ VIÊN UBND HUYỆN THUẬN THÀNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Biên bản kết quả bầu cử và Nghị quyết số 26/2005/NQ-HÐND17 ngày 21 tháng 7 năm 2005 của HÐND huyện Thuận Thành, về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND huyện Thuận Thành, khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và UBND huyện Thuận Thành,

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1: Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Thuận Thành, khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 – 2009, đối với các ông, bà có tên sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Thành – Trưởng phòng Nội vụ Lao động Thương binh và xã hội huyện Thuận Thành.

2. Ông: Nguyễn Van Thuật – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thuận Thành.

3. Ông: Nguyễn Văn Thịnh – Chánh Thanh tra huyện Thuận Thành.

Ðiều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan; UBND huyện Thuận Thành và các ông, bà có tên tại Ðiều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Công Ngọ

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1812/2005/QĐ-CT phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.156
DMCA.com Protection Status