Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/1998/QĐ-TTg thành lập Văn phòng Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 18/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy theo Quyết định số 686/TTg ngày 25 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy giúp ủy ban Quốc gia tổ chức triển khai nhiệm vụ và kế hoạch công tác phòng, chống ma túy của ủy ban. Văn phòng đặt tại Bộ Nội vụ có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Biên chế của Văn phòng ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ của Bộ Nội vụ và mỗi Bộ, ngành dưới đây cử một cán bộ cấp vụ hoặc tương đương làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng ủy ban : Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ủy ban Dân tộc và Miền núi, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng ủy ban do Chủ tịch ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/1998/QĐ-TTg thành lập Văn phòng Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060
DMCA.com Protection Status