Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 173-CT năm 1986 về việc thành lập các Ủy ban quốc gia về các chưong trình khoa học kỹ thuật của Unesco Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 173-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Chí Công
Ngày ban hành: 17/07/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 173-CT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 173-CT NGÀY 17-7-1986 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC UỶ BAN QUỐC GIA VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC KỸ THUẬT CỦA UNESCO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban quốc gia UNESCO của Việt Nam và ý kiến của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Viện trưởng Viên Khoa học Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập các Uỷ ban quốc gia về các chương trình khoa học kỹ thuật của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) sau đây:

a) Uỷ ban Quốc gia về chương trình con người và sinh quyển (Man and biosphere, MAB).

b) Uỷ ban Quốc gia về chương trình của Uỷ ban Hải dương học Liên Chính phủ (Commission océanograophique intergouvernementale, COI).

c) Uỷ ban Quốc gia về chương trình thuỷ học quốc tế (Programme hydrologia internationale, PHI).

Điều 2.- Uỷ ban Quốc gia về chương trình con người và sinh quyển do Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp chủ trì, đồng chí Trần Hồng Quân, Thứ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp làm Chủ tịch.

- Uỷ ban Quốc gia về chương trình của Uỷ ban Hải hương học Liên Chính phủ do Viện Khoa học Việt Nam chủ trì, đồng chí Đặng Ngọc Thanh, Phó Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam làm Chủ tịch.

- Uỷ ban Quốc gia về chương trình thuỷ học Quốc tế do Tổng cục Khí tượng thuỷ văn chủ trì, đồng chí Nguyễn Viết Phổ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn làm Chủ tịch.

Điều 3.- Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lề lối làm việc của các Uỷ ban Quốc gia nói trên do Chủ tịch của mỗi Uỷ ban quy định sau khi trao đổi thống nhất với Uỷ ban quốc gia UNESCO của Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan.

Điều 4.- Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Tổng trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, Thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan và các đồng chí có tên trong điều 2 có trách nhiệm thì hành Quyết định này.

 

 

Võ Chí Công

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 173-CT năm 1986 về việc thành lập các Ủy ban quốc gia về các chưong trình khoa học kỹ thuật của Unesco Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.559

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116