Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2004/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Số hiệu: 17/2004/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 14/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2004/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC ỦA PHÂN VIỆN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÍA NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khí tượng Thủy văn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khí tượng Thủy văn, là cơ quan đại diện của Viện Khí tượng Thủy văn tại các tỉnh phía Nam, có chức năng nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ về khí tượng, thủy văn, hải văn, tài nguyên nước và môi trường (sau đây gọi tắt là khí tượng, thủy văn và môi trường).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về khí tượng, thủy văn và môi trường của Phân viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Xây dựng, trình Viện trưởng các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ về khí tượng, thủy văn và môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển về khí tượng, thủy văn và môi trường;

4. Tham gia đào tạo cán bộ sau đại học về khí tượng, thủy văn và môi trường theo quy định của pháp luật; đào tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức theo kế hoạch được giao;

5. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hợp tác quốc tế về khí tượng, thủy văn và môi trường theo kế hoạch được giao;

6. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, điều tra khảo sát, phân tích hóa nghiệm, thực nghiệm chuyên đề về khí tượng, thủy văn và môi trường theo kế hoạch được giao;

7. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật về khí tượng, thủy văn và môi trường;

8. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ dưới hình thức hội nghị, hội thảo khoa học, biên tập, xuất bản ấn phẩm theo quy định của pháp luật;

9. Thực hiện các dịch vụ về khí tượng, thủy văn và môi trường theo quy định của pháp luật và Viện Khí tượng Thủy văn;

10. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản thuộc Phân viện theo quy định của pháp luật và Viện Khí tượng Thủy văn;

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam có Phân viện trưởng và một số Phó Phân viện trưởng.

Phân viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện Khí tượng Thủy văn về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phân viện; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Phân viện; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phân viện.

Phó Phân viện trưởng chịu trách nhiệm trước Phân viện trưởng về nhiệm vụ được phân công.

b) Các đơn vị trực thuộc Phân viện:

1. Phòng Hành chính Tổng hợp;

2. Phòng Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu;

3. Phòng Nghiên cứu Hải văn;

4. Phòng Nghiên cứu Thủy văn – Tài nguyên nước;

5. Phòng Nghiên cứu Môi trường;

6. Trạm Thực nghiệm Khí tượng Thủy văn nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long.

c) Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định hiện hành.

d) Trụ sở của Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam đóng tại số 19, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Viện trưởng Viện Khí tượng Thủy văn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Phân viện trưởng Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mai Ái Trực

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2004/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.464
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145