Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 165-NQ/TVQH năm 1963 về việc phê chuẩn việc tách Bộ Giáo dục thành Bộ Giáo dục và Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, tách Ủy ban Khoa học Nhà nước thành Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Viện Khoa học xã hội, thành lập Tổng cục Thông tin do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 165-NQ/TVQH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Trường Chinh
Ngày ban hành: 11/10/1965 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 165-NQ/TVQH

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1965

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC TÁCH BỘ GIÁO DỤC THÀNH BỘ GIÁO DỤC VÀ BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, TÁCH ỦY BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC THÀNH ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC VÀ VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI, THÀNH LẬP TỔNG CỤC THÔNG TIN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Căn cứ vào điều 3 và 4 của Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN:

1. Tách Bộ Giáo dục hiện nay thành hai Bộ: Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp;

2. Tách Ủy ban Khoa học Nhà nước hiện nay thành hai cơ quan: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, Viện Khoa học xã hội;

3. Thành lập một cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ lấy tên là Tổng cục Thông tin.

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
CHỦ TỊCH
Trường Chinh
 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 165-NQ/TVQH năm 1963 về việc phê chuẩn việc tách Bộ Giáo dục thành Bộ Giáo dục và Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, tách Ủy ban Khoa học Nhà nước thành Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Viện Khoa học xã hội, thành lập Tổng cục Thông tin do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.267

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155