Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 160/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, củng cố công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 160/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 02/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

160/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT, CỦNG CỐ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội  đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Công văn số 492/BNV-CQĐP ngày 08 tháng 3 năm 2004 của Bộ Nội vụ về lập kế hoạch địa giới hành chính năm 2004 ;
Căn cứ Kế hoạch số 3609/KH-UB ngày 23 tháng 6 năm 2004 về rà soát, củng cố công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 173/TTr-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, củng cố công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính trên địa bàn thành phố, gồm các Ông, Bà có tên sau :

1. Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban ;

2. Ông Châu Minh Tỷ, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực ;

3. Ông Trần Thế Ngọc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban ;

4. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Thành viên ;

5. Ông Trần Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Thành viên ;

6. Ông Nguyễn Trung Thông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Thành viên ;

7. Ông Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thành viên ;

8. Ông Phan Tấn Tài, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thành viên ;

9. Bà Ngô Kim Liên, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên.

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ Thường trực theo dõi thực hiện kế hoạch, gồm :

- Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng ;

- Ông Đào Anh Kiệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ phó ;

- Ông Trần Văn Thạch, Trưởng phòng Quản lý, đo đạc bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường ;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chuyên viên, Sở Tài nguyên và Môi trường ;

- Ông Lâm Trung Nhân, Trưởng phòng quận-huyện, Sở Nội vụ ;

- Ông Lê Đắc Huy, Phó Trưởng phòng quận-huyện, Sở Nội vụ.

Ban Chỉ đạo được quyền huy động cán bộ công chức của các cơ quan liên quan để phục vụ cho công tác.

Điều 2. Ban Chỉ đạo rà soát, củng cố công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính có nhiệm vụ:

- Triển khai kế hoạch rà soát, củng cố công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính trên địa bàn thành phố ;

- Tổ chức tập huấn công tác rà soát địa giới hành chính cho quận-huyện, phường-xã, thị trấn ;

- Hướng dẫn giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình rà soát, củng cố công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính ;

- Tổng hợp, xử lý các báo cáo tình hình công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính của các quận-huyện để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.

Ban Chỉ đạo rà soát, củng cố công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã, thị trấn và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :  
- Như điều 3  
- Bộ Nội vụ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Sở Nội vụ
- VPHĐ-UB : PVP/NC, VX, ĐT
- Tổ ĐT
- Lưu (ĐT-VH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 160/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, củng cố công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307
DMCA.com Protection Status