Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 159/1999/QĐ-NN-TCCB về việc thành lập Ban Điều độ sản xuất và tiêu thụ đường phía Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 159/1999/QĐ-NN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 22/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159/1999/QĐ-NN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 159/1999/QĐ/NN-TCCB NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ ĐƯỜNG PHÍA NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Nhằm phối hợp giữa khâu sản xuất và khâu tiêu thụ đường, thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch và Quy hoạch và Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Ban Điều độ sản xuất và Tiêu thụ đường phía Nam gồm thành phần dưới đây:

- Ông Cục trưởng, Trưởng ban Điều hành chương trình mía đường, Trưởng ban;

- Đại diện Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Uỷ viên;

- Đại diện Công ty TNHH mía đường quốc tế NAGARJUNA Việt Nam, Uỷ viên;

- Đại diện Tổng công ty mía đường II, Uỷ viên;

- Đại diện Tổng công ty Xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến, Uỷ viên;

- Đại diện Công ty Xuất nhập khẩu ngũ cốc, Uỷ viên.

Điều 2.- Ban điều độ sản xuất và tiêu thụ đường phía Nam đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban có các nhiệm vụ sau:

1- Căn cứ vào tình hình sản xuất và tiêu thụ đường trên thị trường, hàng tháng tiến hành phân bổ kế hoạch bán đường cho các doanh nghiệp sản xuất đường;

2- Căn cứ vào quy định hiện hành về quản lý giá, vào tình hình giá cả trên thị trường, trình Bộ duyệt giá sàn thu gom đường và giao cho các đơn vị có trách nhiệm thu gom đường thực hiện;

3- Chỉ đạo tiêu thụ nội địa và các hình thức kinh doanh xuất nhập khẩu đường, thực hiện mục tiêu xuất khẩu hai trăm ngàn tấn đường năm 2000;

4- Xem xét phương án kinh doanh xuất nhập khẩu, giúp đỡ các đơn vị dự trữ đường thực hiện nhiệm vụ dự trữ và cân đối các vấn đề về tài chính;

5- Bàn với các đơn vị sản xuất kinh doanh đường ở phía Nam hình thành Quỹ hỗ trợ xuất nhập khẩu đường. Quỹ được hình thành từ các nguồn: Thuế VAT được để lại, phụ thu đầu tấn đường của các nhà máy, tiền bán các sản phẩm đường buôn lậu tịch thu được.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thành viên của Ban Điều độ sản xuất và Tiêu thụ đường phía Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Thiện Luân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 159/1999/QĐ-NN-TCCB về việc thành lập Ban Điều độ sản xuất và tiêu thụ đường phía Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214