Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 157/QĐ-TCCB tổ chức bộ máy của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Số hiệu: 157/QĐ-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Đức Kiên
Ngày ban hành: 23/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 157/QĐ-TCCB

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 157/QĐ-TCCB NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20/02/1990;
Căn cứ Nghị định 16/CP ngày 07/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Quyết định 207/1999/QĐ-TTg ngày 25/10/1990 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch trách nhiệm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII);
Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Tổng cục Hải quan ngày 19/5/2000 về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cục hải quan thành phố Hải phòng;
Xét đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng như sau:

a/ Bộ máy giúp việc Cục trưởng:

1- Phòng Tổng hợp và Tin học (sáp nhập Văn phòng và Phòng Tin học và Thống kê Hải quan);

2- Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra (sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ - đào tạo và Thanh tra);

3- Phòng Tài vụ - Quản trị (sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài vụ và bộ phận Quản trị thuộc Văn phòng);

4- Phòng Điều tra chống buôn lậu và Xử lý (sáp nhập phòng Điều tra chống buôn lậu và phòng xử lý);

5- Phòng Giám sát, quản lý về Hải quan;

6- Phòng Quản lý thuế xuất nhập khẩu (đổi lại tên từ phòng Kiểm tra, thu thuế xuất nhập khẩu);

b/ Hải quan cửa khẩu, địa điểm làm thủ tục Hải quan thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng:

1- Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I;

2- Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II;

3- Hải quan Vạn Mỹ;

4- Hải quan Bưu điện Hải Phòng;

5- Hải quan Khu chế xuất và Khu công nghiệp Hải Phòng;

6- Hải quan Hải Dương (đổi lại tên từ Hải quan thị xã Hải Dương);

7- Hải quan Hưng Yên;

8- Hải quan Diêm Điền (Thái Bình);

c/ Sáp nhập tổ chức và nhiệm vụ của Hải quan Kho Ngoại quan Hải Phòng và Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực II.

d/ Quá trình thực hiện sẽ tiếp tục ngghiên cứu bổ sung, sửa đổi về tổ chức và nhiệm vụ của các đơn vị trên cho phù hợp với yêu cầu thực tế nhiệm vụ đặt ra.

Điều 2:

a/ Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của các phòng, Hải quan Cửa khẩu, địa điểm làm thủ tục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Phải Phòng quy định cụ thể trên cơ sở các quy định chung của Tổng cục Hải quan về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các loại hình tổ chức này.

b/ Mỗi đơn vị trên có 1 cấp Trưởng và 1 đến 2 cấp Phó giúp việc cấp trưởng. Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo cấp quản lý cán bộ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây của Tổng cục Hải quan về tổ chức bộ máy của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục và Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Đức Kiên

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 157/QĐ-TCCB tổ chức bộ máy của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.080
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116