Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 156/PV11 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: ***
Ngày ban hành: 26/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/PV11

Hạ Long, ngày 26 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ "MỘT CỬA" CỦA CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH

- Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.
- Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 7/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
- Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế "Một cửa" tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh.
- Xét đề nghị của đồng chí Chánh văn phòng Công an tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành danh mục công việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế "Một cửa" thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong 4 lĩnh vực công tác gồm:

1- Công tác quản lý xuất nhập cảnh.

2- Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

3- Công tác phòng cháy, chữa cháy.

4- Công tác đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ.

Điều 2: Trưởng các phòng nghiệp vụ có chức năng và trưởng Công an các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức chỉ đạo giải quyết các công việc có liên quan đến công dân và tổ chức theo qui định ghi trong danh mục các công việc gửi kèm theo.

Điều 3: Giao Văn phòng Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi đôn đốc chung và thống nhất đưa nội dung thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế " Một cửa" của Công an tỉnh trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, trên mạng nội bộ của Công an tỉnh và in phát đến các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương để niêm yết thông báo công khai cho nhân dân biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban CCHC tỉnh (để báo cáo)
- V11, V19 BCA
- Văn phòng UBND tỉnh
- Sở Nội vụ
- Các Đ/c lãnh đạo CA tỉnh (chỉ đạo)
- Các đơn vi, địa phương (thực hiện)
- Lưu PV11

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 156/PV11 ngày 26/03/2007 về danh mục công việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế "Một cửa" của Công an tỉnh Quảng Ninh do Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.810

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!