Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 156/2000/QĐ-TCCB về tổ chức bộ máy của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 156/2000/QĐ-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Đức Kiên
Ngày ban hành: 23/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 156/2000/QĐ-TCCB

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 156/2000/QĐ-TCCB NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20/02/1990;
Căn cứ Nghị định số 16/CP ngày 07/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII);
Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Tổng cục Hải quan ngày 19 tháng 05 năm 2000 về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh như sau:

a/ Bộ máy giúp việc Cục trưởng:

1- Phòng Tổng hợp và Tin học (sáp nhập Văn phòng và Phòng Tin học và thống kê Hải quan);

2- Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra (sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ - đào tạo và Thanh tra);

3- Phòng Tài vụ - Quản trị (sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài vụ và Phòng Quản trị);

4- Phòng Điều tra chống buôn lậu;

5- Phòng Xử lý;

6- Phòng Nghiệp vụ giám sát quản lý và thuế xuất nhập khẩu (sáp nhập bộ phận làm công tác tham mưu của Phòng Giám sát, quản lý về Hải quan số II và Phòng Kiểm tra, thu thuế XNK);

b/ Hải quan cửa khẩu, địa điểm làm thủ tục Hải quan thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh:

1- Hải quan Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất;

2- Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I;

3- Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực II;

4- Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III;

5- Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (đổi tên từ Hải quan Phước Long - Thủ Đức);

6- Hải quan Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh;

7- Hải quan khu chế xuất Tân Thuận;

8- Hải quan khu chế xuất Linh Trung;

9- Hải quan quản lý hàng đầu tư (thành lập từ Phòng Giám sát, quản lý về Hải quan số I);

10- Hải quan quản lý hàng gia công (thành lập từ Phòng Giám sát, quản lý về Hải quan số III);

11- Hải quan quản lý hàng kinh doanh xuất khẩu (thành lập từ Phòng Giám sát, quản lý về Hải quan số II);

c/ Quá trình thực hiện sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung, sửa đổi về tổ chức và nhiệm vụ của các đơn vị trên cho phù hợp với yêu cầu của thực tế nhiệm vụ đặt ra.

Điều 2:

a/ Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của các phòng, Hải quan cửa khẩu, địa điểm làm thủ tục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quy định cụ thể trên cơ sở các quy định chung của Tổng cục Hải quan về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các loại hình tổ chức này.

b/ Mỗi đơn vị trên có 1 cấp Trưởng và 1 đến 2 cấp Phó giúp việc cấp trưởng. Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây của Tổng cục Hải quan về tổ chức bộ máy của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục và Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Đức Kiên

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 156/2000/QĐ-TCCB về tổ chức bộ máy của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.174