Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1521/QĐ-BTC năm 2009 về việc cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp cục và tương đương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1521/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Đức Long
Ngày ban hành: 18/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1521/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO VÀ QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO CẤP CỤC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-BTC ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp;
Xét đề nghị của Thủ trưởng đơn vị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử 20 các bộ có tên trong danh sách đính kèm tham dự lớp Bồi dưỡng các bộ lãnh đạo và quy hoạch cấp lãnh đạo cấp Cục và tương đương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: từ ngày 22/6 – 01/7/2009. Khai giảng 8h00’ ngày 22/6/2009.

Địa điểm: Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- TCT;
- TCHQ;
- KBNN;
- Trường BDCBTC;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Đức Long

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO CẤP CỤC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
(Kèm theo quyết định số        /QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày      tháng      năm 2009)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Đơn vị

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

1969

Phó Chi cục trưởng

Chi cục Hải quan QL hàng XNK ngoài KCN, Bình Dương

 

2

Phạm Hồng Đức

1959

 

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan Tây Ninh

 

3

Nguyễn Minh Chiếm

1964

 

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan Cà Mau

 

4

Đàm Hòa Khánh

1958

 

Giám đốc

KBNN Bạc Liêu

 

5

Nguyễn Văn Thư

1966

 

Trưởng phòng

KBNN Bạc Liêu

 

6

Nguyễn Văn Chiến

 

 

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan Đồng Nai

 

7

Trần Nguyên Dũng

1958

 

Chi cục trưởng

Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan TPHCM

 

8

Lâm Hồng Cường

1959

 

Giám đốc

KBNN An Giang

 

9

Trương Hoàng Đệ

1963

 

Giám đốc

KBNN Duyên Hải, Trà Vinh

 

10

Hoàng Thanh Tâm

1957

 

Phó Cục trưởng

Cục Thuế Trà Vinh

 

11

Từ Quốc Việt

1962

 

Trưởng Phòng

Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

 

12

Trần Văn Điện

1966

 

Trưởng phòng

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

 

13

Châu Thanh Sử

1965

 

Trưởng phòng

Cục Thuế Cà Mau

 

14

Huỳnh Văn Toàn

1959

 

Trưởng phòng

KBNN Kiên Giang

 

15

Lê Thành Tâm

1955

 

Chánh văn phòng

Cục Hải quan Đồng Tháp

 

16

Nguyễn Văn Tựu

1968

 

Trưởng phòng

Cục Hải quan Bình Dương

 

17

Mai Văn Nghiêm

1960

 

Chi cục trưởng

Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh

 

18

Nguyễn Hoàng Nhựt

1958

 

Chi cục trưởng

Chi cục Hải quan Bưu điện, TP.HCM

 

19

Nguyễn Thị Hồng Lê

 

1963

Trưởng phòng

KBNN TP.HCM

 

20

Hà Văn Út

1969

 

Phó Giám đốc

KBNN Bình Dương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1521/QĐ-BTC năm 2009 về việc cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp cục và tương đương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.053

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49