Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1509/2006/QĐ-UBND-QNg về việc thành lập Ban quản lý dự án cơ sở Trà Tân(theo Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1509/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 23/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1509/2006/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠ SỞ TRÀ TÂN
(theo Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh và Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;
Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 17/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 727/SNN-PTNT ngày 02/6/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 924/SNV ngày 16/6/2006
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban quản lý dự án cơ sở Trà Tân (theo dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ) trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Ban quản lý dự án cơ sở Lâm trường Trà Tân.

Ban quản lý dự án cơ sở Trà Tân chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban quản lý dự án trồng rừng tỉnh.

Ban quản lý dự án cơ sở Trà Tân có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo qui định của Nhà nước.

Trụ sở của Ban quản lý đặt tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án cơ sở Trà Tân:

1- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 183/1998/QĐ-BNN/PTNT ngày 19/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư liên tịch số 28/1999/TT-LT ngày 03/02/1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các qui định của Nhà nước có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện dự án trồng rừng theo đúng qui hoạch, kế hoạch và phương án được duyệt.

2- Tổng hợp tình hình tiến độ triển khai thực hiện dự án hàng tháng, quí, năm, báo cáo Ban quản lý dự án trồng rừng tỉnh và Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh.

Điều 3. Thành phần của Ban quản lý dự án cơ sở Trà Tân gồm:

1- Ông Từ Kim Đồng, Trưởng phòng kỹ thuật Lâm trường Trà Tân, làm Giám đốc Ban quản lý dự án.

2- Bà Trần Thị Bích Sơn, Kế toán Lâm trường Trà Tân, làm kế toán Ban quản lý dự án.

3- Ông Nguyễn Quang Sơn, cán bộ kỹ thuật Lâm trường Trà Tân, làm cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án.

Các thành viên Ban quản lý dự án cơ sở Trà Tân làm việc theo chế độ chuyên trách. Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của các thành viên thực hiện theo qui định của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, Trưởng Ban điều hành dự án trồng rừng tỉnh, Trưởng Ban quản lý dự án trồng rừng tỉnh, Giám đốc Lâm trường Trà Tân và các thành viên có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1509/2006/QĐ-UBND-QNg về việc thành lập Ban quản lý dự án cơ sở Trà Tân(theo Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182