Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 150-NV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Ung Văn Khiêm
Ngày ban hành: 12/05/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150-NV

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TÊN MỘT SỐ XÃ CỦA TỈNH BẮC CẠN

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Chỉ thị số 23-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1963 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi tên phố, tên xã, thôn;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Cạn kỳ hợp thứ 4 ngày 29 tháng 01 năm 1964 và đề nghị của Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc, về việc sửa đổi tên một số xã của tỉnh Bắc Cạn;
Sau khi đã trao đổi ý kiến với Bộ Văn hóa và Viện sử học Việt Nam ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay phê chuẩn việc sửa đổi tên các xã sau đây của tỉnh Bắc Cạn:

A. Huyện Chợ Đồn:

1.

Xã Cao Phong

đổi tên là

xã Xuân Lạc

2.

Xã Lạc Long

-

xã Đồng Lạc

3.

Xã Tân Phong

-

xã Quảng Bạch

4.

Xã Thắng Lợi

-

xã Nghĩa Tá

5.

Xã Thành Công

-

xã Yên Mỹ

6.

Xã Đại Thắng

-

xã Đại Sảo

7.

Xã Đồng Thắng

-

xã Đông Viên

8.

Xã Đức Thượng

-

xã Rã Bản

 

B. Huyện Chợ Rã:

1.

Xã Thượng Minh

đổi tên là

xã Chu Hương

2.

Xã Tân Dân

-

xã Yến Dương

3.

Xã Quảng Thành

-

xã Địa Linh

4.

Xã Hưng Đạo

-

xã Hạ Hiệu

5.

Xã Minh Phúc

-

xã Phúc Lộc

6.

Xã Việt Hùng

-

xã Cao Trĩ

7.

Xã Thạch Sơn

-

xã Nghiên Loan

8.

Xã Việt Xô

-

xã Giáo Hiệu

9.

Xã Việt Hoa

-

xã Nhạn Môn

10.

Xã Hùng Cường

-

xã Bằng Thành

11.

Xã Đại Đồng

-

xã Bộc Bố

12.

Xã Hưng Thịnh

-

xã Công Bằng

13.

Xã Liên Minh

-

xã Xuân La

14.

Xã Mẫu Ninh

-

xã Khang Ninh

15.

Xã Văn Y

-

xã An Thắng

 

C. Huyện Na Rì:

1.

Xã Quang Trung

đổi tên là

xã Hữu Thác

2.

Xã Bình Minh

-

xã Lương Hạ

3.

Xã Đồng Xuân

-

xã Đồng Sá

4.

Xã Tiền Phong

-

xã Liêm Thủy

5.

Xã Chi Lăng

-

xã Xuân Dương

6.

Xã Hùng Vương

-

xã Côn Minh

7.

Xã Trần Phú

-

xã Hảo Nghĩa

8.

Xã Trung Thành

-

xã Cư Lễ

9.

Xã Thanh Bình

-

xã Kim Lư

10.

Xã Tân Thành

-

xã Văn Học

11.

Xã Văn Vũ

-

xã Vũ Loan

12.

Xã Văn Lang

-

xã Lãng San

13.

Xã Bạch Đằng

-

xã Lương Thượng

14.

Xã Quốc Tuấn

-

xã Kim Hỉ

15.

Xã Hoàn Thành

-

xã Dương Sơn

16.

Xã Tô Hiệu

-

xã Ân Tình

D. Huyện Bạch Thông:

 

1.

Xã Hợp Tác

đổi tên là

xã Vu Muộn

2.

Xã Đoàn Kết

-

xã Sĩ bình

3.

Xã Hòa Bình

-

xã Vy Hương

4.

Xã Chiến Thắng

-

xã Phương Linh

5.

Xã Quyết Thắng

-

xã Tú Trĩ

6.

Xã Đức Xuân

-

xã Quân Bình

7.

Xã Hồng Quân

-

xã Lục Bình

8.

Xã Dân Chủ

-

xã Hà Vị

9.

Xã Hạnh Phúc

-

xã Cẩm Giang

10.

Xã Cộng Hòa

-

xã Nguyên Phúc

11.

Xã Tự Do

-

xã Cao Sơn

12.

Xã Kim Đồng

-

xã Mỹ Thanh

13.

Xã Minh Lập

-

xã Huyền Tụng

14.

Xã Đình Phùng

-

xã Dương Quang

15.

Xã Minh Khai

-

xã Đôn Phong

16.

Xã Hồng Phong

-

xã Quảng Thuận

17.

Xã Thanh Phong

-

xã Dương Phong

18.

Xã Nông Thành

-

xã Nông Thượng

19.

Xã Tân Phúc

-

xã Xuất Hóa

20.

Xã Độc Lập

-

xã Tân Sơn

21.

Xã Hợp Thành

-

xã Thanh Vận

22.

Xã Hồng Ngân

-

xã Thanh Mai

23.

Xã Bình Lập

-

xã Mai Lạp

24.

Xã Hiệp Hòa

-

xã Hòa Mục

25.

Xã Hoa Thám

-

xã Cao Kỳ

26.

Xã Toàn Thắng

-

xã Nông Hạ

27.

Xã Việt Thắng

-

xã Nông Thịnh

28.

Xã Hiệp Lực

-

xã Thanh Bình

29.

Xã Đồng Tâm

-

xã Yên Đĩnh

30.

Xã Toàn Thành

-

xã Như Cố

31.

Xã Yên Bình

-

xã Yên Hân

Đ. Huyện Ngân Sơn:

 

1.

Xã Liên Hiệp

đổi tên là

xã Lãng Ngâm

2.

Xã Cao Thành

-

xã Thiều Quan

3.

Xã Đồng Minh

-

xã Trung Hòa

4.

Xã Hồng Thái

-

xã Vân Tùng

5.

Xã Long Bằng

-

xã Thuần Mang

6.

Xã Nỗ Lực

-

xã Hương Nê

7.

Xã Công Bằng

-

xã Bằng Đức

8.

Xã Thành Tâm

-

xã Thượng Ân

9.

Xã Lê Lợi

-

xã Cốc Đán

10.

Xã Chí Kiên

-

xã Đức Vân

 

Điều 2. – Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Cạn và ông Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 


 

Ung Văn Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 150-NV ngày 12/05/1964 về việc sửa đổi tên một số xã của tỉnh Bắc Cạn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.046

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97