Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15-CP năm 1977 sửa đổi tổ chức bộ máy của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 15-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 26/01/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ỦY BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960:
Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 172-CP ngày 1-11-1973 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 49-CP ngày 25-3-1974 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay sửa đổi tổ chức bộ máy của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước như sau:

1. Thành lập Vụ kế hoạch thủy sản, có nhiệm vụ giúp Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

- Nghiên cứu và kiến nghị về phương hướng, chủ trương, chính sách, biện pháp nhằm phát triển ngành thủy sản; nghiên cứu kế hoạch hóa ngành này;

- Nghiên cứu, tổng hợp kế hoạch toàn diện về nuôi, trồng, khai thác, chế biến thủy sản, bao gồm cá nước mặn và nước ngọt, cá quốc doanh trung ương, quốc doanh địa phương và tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp;

- Tổng hợp cân đối kế hoạch toàn diện của ngành thủy sản;

- Theo dõi, phân tích, đáng giá tình hình thực hiện kế hoạch toàn diện của ngành thủy sản.

2. Chia Vụ kế hoạch ngoại thương và hợp tác kinh tế với nước ngoài thành hai Vụ:

- Vụ kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa, gọi tắt là Vụ kế hoạch quan hệ kinh tế với khu vục I;

- Vụ kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế với các nước không phải xã hội chủ nghĩa, gọi tắt là Vụ kế hoạch quan hệ kinh tế với khu vực II.

a) Vụ kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ giúp Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

- Nghiên cứu và kiến nghị về phương hướng, chủ trương, chính sách, biện pháp, hình thức phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa, về công tác kế hoạch hóa trong lĩnh vực phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa;

- Nghiên cứu phối hợp kế hoạch về phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa;

- Tổng hợp cân đối toàn bộ kế hoạch xuất, nhập khẩu và thu, chỉ ngoại tệ ngoài phần xuất, nhập khẩu, lập bảng cân đối kế hoạch về thanh toán quốc tế (kể cả các nước xã hội chủ nghĩa và các nước không phải xã hội chủ nghĩa);

- Tổng hợp cân đối kế hoạch toàn diện về xuất, nhập khẩu của Bộ và địa phương;

- Theo dõi, phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch toàn diện về phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa.

b) Vụ kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế với các nước không phải xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ giúp Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

- Nghiên cứu và kiến nghị về phương hướng, chủ trương, chính sách, biện pháp, hình thức phát triển quan hệ kinh tế với các nước không phải xã hội chủ nghĩa, về công tác kế hoạch hóa trong lĩnh vực phát triển quan hệ kinh tế với các nước không phải xã hội chủ nghĩa;

- Nghiên cứu, tổng hợp kế hoạch về phát triển quan hệ kinh tế với các nước không phải xã hội chủ nghĩa;

- Tham gia với Vụ kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa về cân đối toàn bộ kế hoạch xuất, nhập khẩu và cân đối kế hoạch về thanh toán quốc tế;

- Theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch về phát triển quan hệ kinh tế với các nước không phải xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. – Mỗi vụ trên do một vụ trưởng phụ trách, có một hoặc hai phó vụ trưởng giúp việc.

Điều 3. – Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của mỗi vụ do đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước quy định.

Điều 4. – Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15-CP năm 1977 sửa đổi tổ chức bộ máy của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36