Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 149/QĐ-BNV năm 2010 giao bổ sung biên chế làm việc ở nước ngoài đối với Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 149/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 10/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI BỘ NGOẠI GIAO

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 196/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức, biên chế các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo hướng tinh giản và hiệu quả;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại công văn số 69/BNG-TCCB-m ngày 14 tháng 01 năm 2010 về việc phê duyệt biên chế cho các Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy, Xlô-va-ki-a và Hy Lạp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung 15 biên chế làm việc ở nước ngoài năm 2010 đối với Bộ Ngoại giao, gồm:

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy: 5 biên chế;

2. Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-ki-a: 5 biên chế;

3. Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp: 5 biên chế.

Điều 2. Bộ Ngoại giao tuyển chọn cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định đi làm việc tại các cơ quan nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Bộ Tài chính;
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 149/QĐ-BNV năm 2010 giao bổ sung biên chế làm việc ở nước ngoài đối với Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.031
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7