Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 147/TTg năm 1996 về việc thành lập ủy ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 147/TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 09/03/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN QUỐC GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CAO CẤP LẦN THỨ 7 CÁC NƯỚC SỬ DỤNG TIẾNG PHÁP NĂM 1997 TẠI HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để chuẩn bị Hội nghị cao cấp lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp sẽ họp tại Hà Nội vào cuối năm 1997;
Theo đề nghị của Trưởng ban trù bị quốc gia chuẩn bị đăng cai Hội nghị cấp cao các nước sử dụng tiếng Pháp và của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Uỷ ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội năm 1997 (sau đây gọi tắt là Uỷ ban Quốc gia).

Điều 2. Uỷ ban Quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo và điều phối các Bộ, các cơ quan của Chính phủ và các địa phương trong các lĩnh vực công tác có liên quan để chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội vào năm 1997.

Điều 3. Uỷ ban Quốc gia gồm các ông, bà có tên sau đây:

- Nguyễn Khánh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch.

- Nguyễn Đình Bin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch.

- Nguyễn Ngọc Trân, Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch.

- Trịnh Ngọc Thái, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Paris, Tổng thư ký.

- Nguyễn Tấn Vạn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Uỷ viên.

- Phạm Tâm Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên.

- Lưu Trần Tiêu, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ viên.

- Phạm Minh Hạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên.

- Tào Hữu Phùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên.

- Nguyễn Tôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên.

- Nguyễn Triệu Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ viên.

- Tôn Nữ Thị Ninh, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Uỷ viên.

Uỷ ban Quốc gia có cơ quan thường trực đặt tại Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147/TTg năm 1996 về việc thành lập ủy ban Quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước sử dụng tiếng Pháp năm 1997 tại Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.024
DMCA.com Protection Status