Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1454/QĐ-UBND phê duyệt danh mục mua sắm trang phục Dân quân tự vệ tỉnh Bắc Giang năm 2013

Số hiệu: 1454/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 17/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1454/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 17 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC MUA SẮM TRANG PHỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ TỈNH BẮC GIANG NĂM 2013

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Xét đề nghị của Bộ CHQS tỉnh tại Tờ trình số 1236/TTr-BCH ngày 13/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục mua sắm trang phục Dân quân tự vệ tỉnh Bắc Giang năm 2013 theo các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang.

2. Danh mục, số lượng trang phục (có biểu chi tiết kèm theo)

3. Nguồn kinh phí:

Ngân sách tỉnh năm 2013, số tiền: 20.000.000.000 đồng.

Nguồn bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, số tiền: 11.634.000.000 đồng.

Tổng kinh phí: 31.634.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, sáu trăm ba mươi tư triệu đồng)

4. Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2013.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức mua sắm trang phục Dân quân tự vệ năm 2013 được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Bộ CHQS tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPKT, TH;
+ Lưu: VT, KT4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

DANH MỤC

SỐ LƯỢNG TRANG PHỤC DQTV TRANG BỊ NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên tài sản thẩm định

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

I

Trang phục cán bộ DQTV

 

 

 

1

Quần, áo thu đông

Bộ

703

 

2

Quần, áo xuân hè

Bộ

3.730

 

3

Caravat

Chiếc

703

 

4

Giầy da cán bộ thấp cổ

Đôi

4.443

 

5

Giầy vải thấp cổ

Đôi

1.168

 

6

Tất sợi tổng hợp

Đôi

5.601

 

7

Dây lưng nhỏ

Chiếc

703

 

8

Áo ấm cán bộ

Chiếc

3.968

 

9

Mũ cứng

Chiếc

703

 

10

Mũ mềm

Chiếc

703

 

11

Sao mũ cứng

Chiếc

703

 

12

Sao mũ mềm

Chiếc

703

 

II

Trang phục chiến sĩ DQTV

 

 

 

1

Quần, áo chiến sỹ DQTV

Bộ

31.590

 

2

Giầy vải cao cổ

Đôi

30.291

 

3

Tất sợi tổng hợp

Đôi

31.590

 

4

Áo ấm chiến sĩ

Chiếc

13.750

 

5

Dây lưng nhỏ

Chiếc

7.761

 

6

Mũ cứng

Chiếc

7.761

 

7

Mũ mềm

Chiếc

7.761

 

8

Sao mũ cứng

Chiếc

7.761

 

9

Sao mũ mềm

Chiếc

7.761

 

III

Trang phục dùng chung

 

 

 

1

Chăn (Vỏ + ruột chăn 2kg)

Chiếc

10.430

 

2

Màn tuyn

Chiếc

10.430

 

3

Chiếu CN

Chiếc

10.430

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1454/QĐ-UBND phê duyệt danh mục mua sắm trang phục Dân quân tự vệ tỉnh Bắc Giang năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.663
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144