Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1451/QĐ-TTg năm 2009 về việc thành lập Tiểu ban Vật chất – Hậu cần thuộc Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1451/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 16/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1451/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TIỂU BAN VẬT CHẤT – HẬU CẦN THUỘC ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ASEAN 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Vật chất – Hậu cần thuộc Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 do đồng chí Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng Tiểu ban và thành viên là các đồng chí có tên dưới đây:

1. Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

3. Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế.

4. Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

6. Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

7. Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

8. Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

9. Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

10. Bùi Công Tộ, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an).

11. Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

12. Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

13. Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh.

14. Nguyễn Thị Hiền Lương, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

15. Nguyễn Việt Hồng, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính.

16. Đoàn Hùng Viện, Vụ trưởng Vụ Tài Vụ Văn phòng Chính phủ.

17. Thái Hiền Lương, Cục trưởng Cục Hành chính – Quản trị II, Văn phòng Chính phủ.

18. Nguyễn Xuân Thành, Cục trưởng Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ

19. Vũ Việt Hảo, Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

20. Nguyễn Duy Quý, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.

21. Nguyễn Việt Dũng, Chánh Văn phòng Cục Lễ tân nhà nước.

Điều 2. Trách nhiệm của Tiểu Ban Vật chất – Hậu cần

1. Trách nhiệm chung:

Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, hậu cần, phương tiện đi lại, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị làm việc phục vụ các hội nghị, sự kiện cấp cao thuộc khuôn khổ Chủ tịch ASEAN, gồm các hội nghị sau:

- Hội nghị cấp cao ASEAN 16 tổ chức vào tháng 4 năm 2010.

- Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các hội nghị cấp cao liên quan: (ASEAN+3), (ASEAN+1), cấp cao Đông Á (EAS) tổ chức vào tháng 10 năm 2010.

- 08 hội nghị của 04 Hội đồng cấp Bộ trưởng (các hội nghị này tổ chức trước thềm hoặc bên cạnh 02 hội nghị cấp cao nêu trên).

- Các hội nghị trù bị của cấp quan chức cao cấp (SOM), cấp tổng vụ trưởng (DG).

2. Trách nhiệm cụ thể:

- Bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp nêu trên.

- Bảo đảm khách sạn, chỗ ở cho các đoàn theo thông lệ ASEAN.

- Chuẩn bị tặng phẩm (nếu có) theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010.

- Bảo đảm hội trường, phòng họp, các phòng chức năng cho toàn bộ các hội nghị, cuộc họp thuộc khuôn khổ chủ tịch theo thông lệ ASEAN.

- Bảo đảm thiết bị làm việc (nghe, nhìn, phiên dịch, văn phòng phẩm …).

- Trang trí các địa điểm diễn ra các cuộc họp, sự kiện (trừ việc trang trí tại các sân bay và trên đường phố).

- Bảo đảm thông tin liên lạc cho Ban Tổ chức hội nghị và đại biểu tại các địa điểm diễn ra các hội nghị (điện thoại, bộ đàm, fax, internet …).

- Chủ trì, phối hợp với Tiểu ban Lễ tân tổ chức chiêu đãi cấp nhà nước.

- Bảo đảm phương tiện đi lại cho các đoàn theo thông lệ ASEAN.

- Bảo đảm hậu cần cho các trung tâm báo chí phục vụ cấp cao.

- Chủ trì việc quảng bá và huy động các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tài trợ cho các hội nghị, sự kiện của năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010.

Điều 3. Chế độ công tác:

1. Tiểu ban Vật chất – Hậu cầu làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, được huy động và sử dụng bộ máy, cán bộ thuộc quyền quản lý của các cơ quan tham gia Tiểu ban. Trưởng Tiểu ban quyết định việc phân công trách nhiệm cho các thành viên; quy định chế độ phối hợp công tác, định kỳ họp giao ban, bảo đảm xử lý công việc kịp thời và hiệu quả.

2. Bộ phận thường trực giúp việc cho Tiểu ban là Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ. Tiểu ban Vật chất – Hậu cần được sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tiểu ban Vật chất – Hậu cần làm việc từ ngày ban hành Quyết định này cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Thủ tướng, các PTT CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an, Ngoại giao;
- Phòng TM & CN Việt Nam;
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- UBND các tỉnh, TP: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa;
- Ban Thư ký ASEAN 2010;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TV, Cục QT;
- Lưu: VT, QHQT (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1451/QĐ-TTg năm 2009 về việc thành lập Tiểu ban Vật chất – Hậu cần thuộc Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.679

DMCA.com Protection Status
IP: 75.101.243.64