Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 137-CP năm 1963 về việc tách Học viện nông lâm thành hai cơ quan: Viện Khoa học nông nghiệp và trường Đại học nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 137-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 21/09/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 137-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁCH HỌC VIỆN NÔNG LÂM THÀNH HAI CƠ QUAN: VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ Nghị định số 152-CP ngày 05 tháng 10 năm 1962 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 31 tháng 7 năm 1963;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay tách Học viện nông lâm thành hai cơ quan trực thuộc bộ Nông nghiệp:

- Viện Khoa học nông nghiệp,

- Trường Đại học nông nghiệp.

Điều 2: Viện Khoa học nông nghiệp có trách nhiệm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật nông nghiệp nhằm phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp đồng thời xây dựng cơ sở cho ngành khoa học và kỹ thuật nông nghiệp của Việt Nam.

Điều 3: Trường Đại học nông nghiệp, có trách nhiệm đào tạo các loại cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học cho các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp.

Điều 4: Viện Khoa học nông nghiệp do một Viện trưởng phụ trách. Giúp việc Viện trưởng có một hoặc hai Viện phó.

Trường Đại học nông nghiệp do một Hiệu trưởng phụ trách. Giúp việc Hiệu trưởng có một hoặc hai Hiệu phó.

Điều 5: Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của viện Khoa học nông nghiệp và trường Đại học nông nghiệp do ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp quy định.

Điều 6: Ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


 

 
Phạm Văn Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 137-CP năm 1963 về việc tách Học viện nông lâm thành hai cơ quan: Viện Khoa học nông nghiệp và trường Đại học nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.525
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154