Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1342/2007/QĐ-UBND bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho Uỷ ban nhân dân huyện Sông Hinh do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 1342/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Ngọc Chi
Ngày ban hành: 30/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TNH P YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1342/2007/-UBND

Tuy a, ngày 30 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHO UBND HUYỆN SÔNG HINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Lut T chc Hi đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Ngh định s 71/2003/-CP, ngày 19 tháng 6 năm 2003 ca Chính ph vphân cp qun lý biên chế hành chính, s nghip nhà nước;

Căn cứ Ngh quyết s 78/2007/NQ-HĐND, ngày 19 tháng 7 năm 2007 ca Hi đồng nhân dân Tỉnh khóa V, khp thứ 9 v phê chun b sung biên chế snghip giáo dục và đào to các huyện năm học 2007-2008;

Theo đngh ca Giám đốc Sở Nội v,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. B sung cho UBND huyện Sông Hinh 17 ch tiêu biên chế s nghip giáo dục và đào to;

Như vy, tng ch tiêu biên chế s nghip giáo dc và đào to được UBND Tnh giao cho UBND huyện Sông Hinh là 734 ch tiêu biên chế.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đc Sở Ni vụ, Ch tch UBND huyện Sông Hinh, Thtrưng các quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này.

Quyết đnh này hiệu lc kt ngày ./.

 

 

TM.Y BAN NHÂN N
CHỦ TCH
Phm Ngọc Chi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1342/2007/QĐ-UBND bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho Uỷ ban nhân dân huyện Sông Hinh do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.947
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234