Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 128-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 128-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Hữu Thụ
Ngày ban hành: 09/11/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128-HĐBT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 128-HĐBT NGÀY 9-11-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-Phân vạch địa giới một số xã và thị trấn của các huyện Yên Thành, Thạch Hà, Quỳ Hợp thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh như sau:

1. Huyện Yên Thành: Chia xã Đức Thành thành hai xã lấy tên là xã Đức Thành, xã Tân Thành.

-Địa giới của xã Đức Thành ở phía đông giáp xã Diễn Đoài và xã Diễn Yên thuộc huyện Diễn Châu, phía tây giáp xã Thọ Thành và xã Mã Thành, phía nam giáp xã Đô Thành, phía bắc giáp xã Tân Thành.

- Địa giới của xã Tân Thành ở phía đông giáp xã Đức Thành, phía tây giáp xã Mã Thành, phía nam giáp xã Đức Thành, phía bắc giáp xã Quỳnh Tam thuộc huyện Quỳnh Lưu và xã Diễn Lâm thuộc huyện Diễn Châu.

2. Huyện Thạch Hà: Chia xã Thạch Hương Thành hai xã lấy tên là xã Thạch Hương và xã Nam Hương.

- Địa giới của xã Thạch Hương ở phía đông giáp xã Thạch Lâm, phía tây giáp xã Thạch Xuân, phía nam giáp xã Thạch Diễn và xã Nam Hương, phía bắc giáp xã Thạch Tân.

- Địa giới của xã Nam Hương ở phía đông giáp xã Thạch Diễn, phía tây giáp xã Thạch Xuân, phía nam giáp xã Phúc Trạch thuộc huyện Hương Khê, phía bắc giáp xã Thạch Hương.

3. Huyện Quỳ Hợp: Tách 600 hécta đất của xã Châu Quang để thành lập thị trấn Quỳ Hợp.

Địa giới của thị trấn Quỳ Hợp ở phía đông giáp xã Thọ Hợp, phía tây và phía bắc giáp xã Châu Quang, phía nam giáp xã Châu Đình.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 128-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230
DMCA.com Protection Status