Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 124-CT năm 1992 về cơ cấu tổ chức của Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 124-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 14/04/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124-CT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÂN BAN HỢP TÁC VIỆT NAM - LÀO 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 123-CT ngày 14 tháng 4 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường tổ chức chỉ đạo quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào;
Theo sự thoả thuận với các Bộ, ngành về việc cử đại diện vào Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào (gọi tắt là Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào)
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Cơ cấu tổ chức Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào gồm có:

- Chủ tịch: Đồng chí Phan Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng.

- Phó Chủ tịch: Đồng chí Trần Khải, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

- Các Uỷ viên (gồm đại diện của các Bộ, ngành có nhiều mối quan hệ hợp tác với Lào) và Thư ký Phân ban do Chủ tịch Phân ban Việt Nam - Lào xem xét quyết định trên cơ sở nhu cầu công tác và thoả thuận của các Bộ, ngành liên quan.

Điều 2. Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào không thành lập cơ quan độc lập. Cơ quan thường trực của Phân ban đặt tại Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

Điều 3. Uỷ viên Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng Bộ, ngành và Chủ tịch Phân ban về việc triển khai nghiên cứu, thực hiện các chương trình hợp tác với Lào thuộc Bộ, ngành mình quản lý. Cơ quan thường trực Phân ban chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào theo Điều 2, Quyết định số 123-CT ngày 14 tháng 4 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường tổ chức, chỉ đạo quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật với Lào.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có liên quan và các đồng chí có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 124-CT năm 1992 về cơ cấu tổ chức của Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.913
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41