Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND thành lập quỹ phòng, chống ma túy do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số hiệu: 12/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Cao Anh Lộc
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2006/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sđ, bs) ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 31/2000/QĐ-TTg ngày 02/03/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma túy;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 96/2005/TTLT-BTC-BCA ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính - Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số: 05/2001/TTLT-BTC-BCA ngày 16/1/2001 hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 31/2000/QĐ-TTg ngày 2/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma túy;

Căn cứ Quyết định số: 13/2005/QĐ-CT ngày 25/07/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống ma túy đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ phòng, chống ma túy của tỉnh Bạc Liêu để hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma túy; khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Thường trực Quỹ phòng, chống ma túy tỉnh đặt tại Sở Tài chính, có tài khoản riêng ở Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Điều 2. Quỹ phòng, chống ma túy tỉnh do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh quản lý, điều hành; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh chịu trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động cụ thể.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2006/QĐ-UBND ngày 27/06/2006 thành lập quỹ phòng, chống ma túy do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161