Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 119/2000/NN-TCCB-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 20/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/2000/NN-TCCB-QĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT CHALO THÔNG KHẢM 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 92/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;
Căn cứ Quyết định số 874 NN-TCCB/QĐ ngày 24 tháng 6 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và tổ chức bộ máy của Cục Bảo vệ thực vật;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trạm Kiểm dịch thực vật Chalo Thông Khảm trực thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI (Vinh, Nghệ An) thuộc Cục Bảo vệ thực vật.

- Trạm có con dấu riêng, được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, được mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi (kể cả tài khoản ngoại tệ) tại Kho bạc Nhà nước theo qui định hiện hành;

- Trụ sở của Trạm đặt tại huyện Chalo tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Nhiệm vụ của Trạm Kiểm dịch thực vật Chalo Thông Khảm là giúp Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI:

a)Kiểm dịch thực vật đối với các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Chalo Thông Khảm;

b) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và thu lệ phí kiểm dịch thực vật theo qui định của Nhà nước;

c)Hướng dẫn kiểm tra công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn được Chi cục phân công.

Điều 3. Trạm Kiểm dịch thực vật Chalo Thong Khảm có Trạm trưởng, giúp việc Trạm trưởng có Phó trạm trưởng. Trạm trưởng và Phó trạm trưởng do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật bổ nhiệm, miễn nhiệm. Biên chế của Trạm do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật qui định nằm trong tổng biên chế Bộ giao cho Cục.

Điều 4. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI (Vinh, Nghệ An), Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật Chalo Thông Khảm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu Văn phòng, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRƯỞNG 
Ngô Thế Dân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 119/2000/NN-TCCB-QĐ ngày 20/11/2000 thành lập Trạm Kiểm dịch thực vật Chalo Thông Khảm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.033

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!