Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 117-TTg năm 1995 về danh sách Hội đồng Tư vấn kiến trúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 117-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 25/02/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KIẾN TRÚC 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 183/TTg ngày 21 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức, làm việc của Hội đồng Kiến trúc quốc gia;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Tổng Thư ký Hội Kiến trúc sư Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay đổi tên Hội đồng Kiến trúc quốc gia thành Hội đồng Tư vấn kiến trúc của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Phê duyệt danh sách Hội đồng Tư vấn Kiến trúc sư nhiệm kỳ I (1995 - 1999) gồm 23 người như sau:

- Chủ tịch: Kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện, Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

- Phó Chủ tịch: Phó tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Kim Sến, Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

- Các thành viên:

1. Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Thế Bá, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

2. Phó Tiến sĩ, kiến trúc sư Trần Trọng Hanh, Bộ Xây dựng.

3. Phó Giáo sư, kiến trúc sư Đặng Thái Hoàng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

4. Kiến trúc sư Nguyễn Thúc Hoàng, Bộ Xây dựng.

5. Phó Tiến sĩ, kiến trúc sư Trần Hùng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

6. Kiến trúc sư Cao Xuân Hưởng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

7. Phó Tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, Bộ Văn hoá - Thông tin.

8. Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Khôi, Bộ Xây dựng.

9. Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ Nguyễn Lân, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội.

10. Phó Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Văn Năm, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh.

11. Kiến trúc sư Trần Đức Nhuận, Bộ Xây dựng.

12. Phó Tiến sĩ, kiến trúc sư Lê Văn Nin, Bộ Xây dựng.

13. Phó Giáo sư, kiến trúc sư Đàm Trung Phường, thành phố Hà Nội.

14. Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh, thành phố Hà Nội.

15. Kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất, Hãng Kiến trúc AA thành phố Hồ Chí Minh.

16. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, thành phố Hồ Chí Minh.

17. Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ Hoàng Huy Thắng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

18. Phó Tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Phúc Thắng, Công ty tư vấn thiết kế ADC, Hà Nội.

19. Kiến trúc sư Đặng Tố Tuấn, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

20. Phó Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trung tâm Kiến trúc phong cảnh kiến trúc Việt Nam.

21. Kiến trúc sư Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, Tổng Thư ký Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 117-TTg

Hanoi, February 25, 1995

 

DECISION

ON THE LIST OF THE ARCHITECTURAL CONSULTANCY COUNCIL

THE PRIME MINISTER

Pursuant to Article 20 of the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Proceeding from Decision No.183-TTg on the 21st of April, 1993 of the Prime Minister to issue the Regulation on the organization and activities of the National Architecture Council;
At the proposals of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the Minister of Construction, and the General Secretary of the Vietnam Architects' Union,

DECIDES:

Article 1.- To rename the National Architecture Council as the Architectural Consultancy Council of the Prime Minister.

Article 2.- To approve the list of the Architectural Consultancy Council for its first term (1995-1999) including the following 23 persons:

- Chairman: Architect Nguyen Truc Luyen, Vietnam Architects' Union.

- Vice Chairman: Candidate Doctor, Architect Nguyen Kim Sen, Architecture College of Ho Chi Minh City.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117-TTg năm 1995 về danh sách Hội đồng Tư vấn kiến trúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.792

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102