Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 114/2002/QĐ-UB kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 114/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 09/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 114/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 61/HĐBT ngày 16/6/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thành lập Hội đồng thi đua các cấp và Quyết định số 154/1998/QĐ-UB ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về “sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp”;
Căn cứ Chỉ thị 35/CT-TW ngày 3/6/1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới;
Căn cứ Quyết định 3264/QĐ-TC ngày 11/8/1989 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giải thể Ban thi đua khen thưởng Thành phố và thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố và Trưởng ban tổ chức Chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội gồm các thành viên:

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố do Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố kiêm nhiệm.

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm:

1. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố.

2. Phó Chủ tịch kiêm nhiệm:

- Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố

- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố

3. Các thành viên Hội đồng gồm: Trưởng hoặc Phó các Ngành, Đoàn thể Thành phố:

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố.

2. Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố.

3. Hội Nông dân Thành phố.

4. Công an Thành phố.

5. Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố

6. Cục thuế Hà Nội

7. Cục Thống kê Hà Nội

8. Sở Tài chính Vật giá Hà Nội

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

10. Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội.

11. Chánh Thanh tra Thành phố.

Điều 2:

Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố có nhiệm vụ tư vấn tham mưu cho UBND Thành phố các vấn đề về lĩnh vực thi đua và khen thưởng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố do UBND Thành phố ban hành.

Nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố do Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố phân công.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền Thành phố, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 114/2002/QĐ-UB kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.312

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74