Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2001/QĐ-UB về việc thành lập ban soạn thảo nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hànhPháp lệnh thủ đô Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 11/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 12/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH THỦ ĐÔ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 07/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 02 năm 2001 ban hành kế hoạch triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thường trực Ban soạn thảo Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban soạn thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội gồm các ông bà có tên sau đây:

1.Ông Hoàng Văn Nghiên – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, trưởng Ban.

2.Bà Ngô Thị Doãn Thanh – Phó chủ tịch HĐND thành phố, phó Ban.

3.Ông Phan Văn Vượng – Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, phó Ban.

4.Ông Nguyễn Vĩnh Oánh – Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, uỷ viên thường trực.

5.Ông Hoàng Kim Trung – Chánh văn phòng UBND thành phố, uỷ viên

6.Ông Lê Quang Nhuệ – Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội, uỷ viên

7.Ông Trần Đình Thụ – Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá thành phố Hà Nội, uỷ viên.

8.Ông Phạm Chuyên – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, uỷ viên.

9.Ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, uỷ viên

10.Ông Phạm Cao Nguyên – Giám đốc Sở Địa chính – Nhà đất thành phố Hà Nội, uỷ viên

11.Ông Đỗ Xuân Anh- Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, uỷ viên

12.Ông Lê Trần Lâm – Giám đốc Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường Thành phố Hà Nội, uỷ viên.

13.Ông Nghiêm Xuân Đạt – Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, uỷ viên

14.Ônng Nguyễn Văn Nghinh – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội, uỷ viên

15.Mời ông Nguyễn Chí Mỳ – Trưởng Ban tuyên giáo thành uỷ, uỷ viên.

16.Mời ông Phạm Lợi – Chủ tịch UBMTTQ Thành phố Hà Nội, uỷ viên.

Điều 2:

1.Các thành viên trong Ban soạn thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.

2.Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban soạn thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật; có trách nhiệm thẩm định, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản trình HĐND và UBND thành phố xem xét quyết định.

3.Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Ban soạn thảo mời đại diện các Bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia tham gia trong quá trình soạn thảo văn bản.

4.Giám đốc các Sở, ban, ngành của thành phố, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện được Ban soạn thảo huy động tham gia khi cần thiết theo từng nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị mình.

Điều 3: Ban soạn thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội có nhiệm vụ:

1.Soạn thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội trình Chính phủ ký ban hành.

2.Căn cứ Quyết định số 07/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 2 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, chỉ đạo các ngành được phân công tiến hành soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thời gian, chất lượng, tính khả thi cao.

Điều 4: Kinh phí hoạt động của Ban soạn thảo trích từ ngân sách thành phố. Sở Tư Pháp có nhiệm vụ lập dự toán và quyết toán chi đảm bảo đúng luật ngân sách.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các Quận, Huyện và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2001/QĐ-UB về việc thành lập ban soạn thảo nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hànhPháp lệnh thủ đô Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.367

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171