Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 103-CP năm 1965 về việc chuyển Vụ xét khiếu, tố thuộc Ủy ban Thanh tra của Chính phủ trước đây sang đặt trực thuộc thuộc Phủ Thủ tướng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 103-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 19/06/1965 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 1965

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN VỤ XÉT KHIẾU, TỐ THUỘC ỦY BAN THANH TRA CỦA CHÍNH PHỦ TRƯỚC ĐÂY SANG ĐẶT TRỰC THUỘC THUỘC PHỦ THỦ TƯỚNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 93-NQ/TVQH ngày 06 tháng 4 năm 1965 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giải thể Ủy ban Thanh tra của Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 9 tháng 6 năm 1965,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay chuyển Vụ xét khiếu, tố thuộc Ủy ban Thanh tra của Chính phủ trước đây sang đặt trực thuộc Phủ Thủ tướng.

Điều 2. - Vụ xét khiếu, tố có nhiệm vụ giúp ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng:

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp trong công tác xét và giải quyết các việc khiếu nại, tố cáo của nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức;

- Trực tiếp xét và giải quyết những việc khiếu nại, tố cáo theo chế độ quy định;

- Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo của nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức, đề xuất ý kiến về những vấn đề có liên quan đến các chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước.

Điều 3. - Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và tổ chức bộ máy của Vụ xét khiếu, tố do ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng quy định.

Điều 4. – Ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 103-CP năm 1965 về việc chuyển Vụ xét khiếu, tố thuộc Ủy ban Thanh tra của Chính phủ trước đây sang đặt trực thuộc thuộc Phủ Thủ tướng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.556
DMCA.com Protection Status